Сряда, 30 Януари 2013 23:11

Основни етапи по хода на технологичния цикъл на едно международно маркетинг проучване (ММП)

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Основни етапи по хода на технологичния цикъл на едно международно маркетинг проучване (ММП)

Съществуват два, най-често прилагани модели, за осъществяване на ММП. Първият модел под съкратеното наименование DESIDE, включва следните основни етапи:

1. Дефиниране на проблема.

2. Извеждане на решаващите фактори.

3. Набиране на подходяща информация.

4. Определяне на решението.

5. Изработване и изпълнение на план.

6. Оценка на резултатите.

Вторият модел, който е много по-често използван е известен под съкращението SELECT, включва следните основни етапи:

1. Ситуационен анализ. Основните направления на ситуационния анализ, като етап по пътя на ММП, които една фирма осъществява са:

Ø Пазарни проучвания. Те имат за цел установяване на възможностите и перспективите на пазарната характеристика в контекста на международната бизнес среда. Целите на проучването са свързани с навлизането и излизането на един пазар. Обекти на проучването са пазарния потенциал, пазарните дялове и анализа на продажбите.

Ø Изследвания свързани с маркетинг инструментариума. Изследват се фактори като: позицията на продукта в даден продуктов ред; проникването на пазара (реклама и възможности за персонални продажби); дистрибуция (каналите за реализация и маркетинг логистиката); цените и ценообразуването.

Ø Изследвания на бизнес средата. Обхваща се набирането и обработването на информация за характеристиките на типа на обществото; условията за бизнес; общи икономически условия; стил и начин на живот.

2. Пълно и точно установяване на проблема. Този етап обхваща търсенето на варианти на отговор за основните причини, довели до възникването и развитието на проблема. На основата на натрупаната информация, маркетинг екипът дефинира работни хипотези за предполагаемите причини за проблема. Хипотезата не установява причината, а единствено направленията, в която тя би могла да се търси.

3. Планиране на проекта на проучването и набиране на данни. Този етап започва с определянето на необходимите данни, които следва да се наберат в процеса на информационното осигуряване на проучването. Списъкът от необходимите данни е целенасочен и ориентиран към конкретния маркетинг проблем, чието решение се търси.

4. Оценка на резултатите от изследването и вземане на решение. Резултатите от събраната информация от предходния етап са обект на обработка за привеждането им в най-подходящ вид за анализ и оценка. Те представляват основното съдържание на четвъртия етап на ММП, който приключва с предоставянето на резултатите под формата на писмен доклад.

5. Изработване на план и изпълнение на решението. Представеният писмен доклад съдържа предложения за решения на въпросния проблем, предизвикал проучването, които да са убедително обосновани. Изводите в окончателния доклад, в резултат на проведеното ММП, задължително следва да бъдат съобразени с влиянието на културния фактор.

6. Проверка на коректността на решението. Това е заключителният етап на ММП, на който се проверява дали взетите решения са правилни, внасят се при необходимост корекции и допълнения, с прякото участие или съдействие на екипа осъществил проучването.

Прочетена 1970 пъти Последно променена в Неделя, 20 Октомври 2013 18:36

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

FaLang translation system by Faboba