ИКОНОМИКА

ИКОНОМИКА (4)

Г Р А Ф И К     ЗА     З И М Н А    У С Л О В Н А      С Е С И Я    З А    ОКС  “ Б А К А Л А В Ъ Р“ 

З А   У Ч Е Б Н А Т А     2013/2014Г.

 

 

ДИСЦИПЛИНИ

БРОЙ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

 1. Икономикс

1. Основи на икономическата теория

1. Основи на икономическата теория на английски език

1.Основи на икономическата теория ДО София

1.Основи на икономическата теория ДО Хасково

2. Микроикономика

2. Микроикономика на английски език

2. Микроикономика ДО София

3. Макроикономика

3. Макроикономика  на английски език

3. Макроикономика ДО Хасково

4. Световна икономика

4. Световна икономика Хасково

5. Европейска интеграция

5. Европейска интеграция Хасково

6. Икономическа политика

7. Икономика и публичен сектор

8. Микроикономическа теория

9. Микроикономическа теория и анализи

9. Микроикономическа теория и анализи Хасково

10. Макроикономическа теория и анализи

10. Макроикономическа теория и анализи на англ.език

10. Макроикономическа теория и анализи Хасково

11. Човешки ресурси

12. Икономика на обществения сектор

43

2

54

13

253

4

2

78

1

2

52

3

1

3

21

40

5

1

1

5

2

2

12

23

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

9.00

8.30

9.00

9.00

8.30

8.30

8.30

9.00

8.30

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

8.30

9.00

9.00

9.00

 

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 


 

 1. Човешки ресурси и  соц. защита

1. Икономика на труда

2. Индустриални отношения

3. Човешки ресурси

4. Организационно поведение

4. Организационно поведение ДО Хасково

5. Социална политика

15

2

1

11

3

3

28.01.2014

02.02.2014

28.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

13.00

9.00

12.00

11.00

11.00

12.00

2055

2055

2055

2055

2055

2055

 1. Ик . социология

1. Икономическа социология

2. Социология

3. Икономическа култура

4. Обработка и анализ на данни с SPSS

5. Социология на икономическия живот

6. Социология на комуникациите

7. Социална политика

8. Фирмена култура

9. Антропология

4

2

1

4

1

1

2

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

 1. Политическа икономия

1. Стопанска история 

1. Стопанска история  ДО София

1. Стопанска история  ДО Хасково

2. История на икономическите теории

2. История на икономическите теории на англ. език

3

9

1

7

2

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

13.00

2019

2019

2019

2019

2019


 

 1. Индустриален бизнес

1. Икономика на предприятието

1. Икономика на предприятието ДО Хасково

2. Иновации в бизнеса

3. Бизнес мениджмънт

4. Стратегическо бизнес планиране

5. Организационна култура

6. Управление на човешките ресурси

4

1

10

2

1

1

2

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

4044

4044

4044

4044

4044

4044

4044

 1. Икон. на природните ресурси

1. Количествени методи

2. Екология и устойчиво развитие

42

1

28.01.2014

02.02.2014

10.30

13.00

2029

2009

 1. Икон. на недвиж. собственост

1. Управление на човешките ресурси

2. Икономика на недвижимата собственост

3. Финансиране на бизнес организацията

4. Логистични системи

3

1

7

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

П035

П035

П035

П035

 1. Предприемачество

1. Основи на предприемачеството

2. Иновации в бизнеса

1

3

28.01.2014

28.01.2014

12.00

12.00

2013

2013

 1. Интелект. собственост

1. Интелектуална собственост

2. Фирмена култура

3. Интелектуална собственост и авторско право

9

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

2113

2113

2113

 1. Физкултура и спорт

1. Физкултура

2. Физкултура и спорт I курс

2. Физкултура  и спорт I курс ДО София

3. Физкултура и спорт II курс

3. Физкултура  и спорт II курс ДО Хасково

6

39

1

28

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

 

СК

Бонсист


 

 1. Маркетинг и планиране

1. Бизнес планиране

2. Изследване на операциите

3. Маркетинг - Забележка: За студентите от всички направления БЕЗ поднаправление “ Икономика с чуждоез. обучение” и “Икономика с преп. на англ.език”

3. Маркетинг ДО Хасково

4. Моделиране в маркетинга

5. Прогнозиране и планиране

6. Фирмени анализи и прогнози

7. Маркетингови изследвания

8. Борси и борсови операции

9. Макроикономически анализи и прогнози

1

14

25

 

 

1

43

12

11

12

5

2

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

 

 

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

10.00

10.00

10.00

 

 

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

4007

2067

4007

 

 

4007

2067

4007

4007

4007

4007

4007

 1. Информ. техн. и комуникации

1. Компютърни мрежи и телекомуникации

2. Управление на операциите

3. Информатика ДО Хасково

4. Информатика и инф. технологии ДО Хасково

47

1

1

1

28.01.2014

31.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

9.00

11.00

9.00

9.00

3036

П035

2065

2065

 1. Статистика и иконометрия

1. Статистика

1. Статистика ДО София

1. Статистика ДО Хасково

2. Статистически изследвания

2. Статистически изследвания ДО Хасково

3. Статистическо изследване на зависимости

3. Статистическо изследване на зависимости на английски език

4. Въведение в иконометрията

4. Въведение в иконометрията на англ.език


5. Планиране и организация на извадкови статистически изследвания

6. Основи на иконометрията

6. Основи на иконометрията ДО Хасково

7. Икономическа статистика

102

42

28

43

9

32

7
 

8

1


7
 

1

7

1

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

 

13.30

13.30

13.30

 

13.30

13.30

13.30

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 

2009

2009


2009
 

2009

2009

2009

 1. Математика

1. Математика – І част

1. Математика – І част ДО София

2. Математика – ІI част

2. Математика – ІІ час ДО София

2. Математика – ІІ час ДО Хасково

3. Математика

4. Количествени методи

4. Количествени методи ДО София

174

1

72

1

1

14

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 1. Управление

1. Основи на управлението

1. Основи на управлението на анг.език

1. Основи на управлението ДО Хасково

2. Управление на човешките ресурси

3. Основи на управлението – I част

4. Основи на управлението – II част

5. Управление на промените

6. Стратегическо управление

7. Управление на комуникациите и връзки с

обществеността

8. Организационно поведение

9. Делови игри в управлението

9. Делови игри в управлението ДО Хасково

10. Антикризисно управление

13

4

3

1

5

2

9

1

1

 

3

2

3

3

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

 

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

 

9.00

9.00

9.00

9.00

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030


2030

2030

2030

2030


 

 1. Публична админ. и Регион. развитие

1. Регионална икономика

1. Регионална икономика ДО Хасково

2. Основи на публичната администрация

4. Протокол в публичната администрация

4. Управление на инфраструктурни проекти

5. Международни институции и администрация

5. Международни институции и адм. ДО Хасково

3

8

2

1

1

1

1

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

 

 1.  Финанси

1. Корпоративни финанси -  І комисия

1. Корпоративни финанси -  ІІ комисия

1. Корпоративни финанси на английски език

1. Корпоративни финанси  ДО Хасково

2. Публични финанси

3. Парична теория и парична политика – І ниво

4. Финанси

5. Банково дело

6. Основи на финансите  

6. Основи на финансите на английски език

391

 

4

2

27

59

39

9

225

8

28.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

19.30

19.30

19.30

19.30

15.30

12.00

9.00

12.00

19.00

19.00

ТЦ,Библ.

ТЦ,Библ.

ТЦ

ТЦ

ТЦ

2030

3037

2030

ТЦ,Библ.

Библ.

 1. Счетоводство и анализ

1. Основи  на счетоводството

1. Основи  на счетоводството ДО Хасково

2. Управленско счетоводство

3. Финансово счетоводство

4. Счетоводство на застрахователите

5. Счетоводство

5. Счетоводство ДО Хасково

34

1

3

23

2

5

5

29.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

10.00

10.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

1039

1039

1039

1039

1039

1039

1039

 1. Финансов контрол

1.Одит в публичния сектор

2.Митнически контрол

7

1

31.01.2014

31.01.2014

11.00

11.00

5004

5004


 

 1. Икономика на транспорта

1. Проектиране на развитието на транспорта

2. Транспорт и застраховане

3. Прогнозиране и планиране в транспорта

2

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

3057

3057

3057

 1. Национална и регионална сигурност

1. Информационни технологии

2. Управление на иновациите и инвестициите

1

1

28.01.2014

29.01.2014

9.00

11.00

2023

П045

 1. Икономика на туризма

1.Основи на туризма

2.Специфични инструменти на финансиране

3.Хотелиерство и ресторантьорство

4.Икономика на туризма

8

12

4

7

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

П045

П045

П045

П045

 1. Стопанска логистика

1. Логистични системи

2. Стопанска логистика

3. Потребление и рециклиране на материалните ресурси

3

6

1

01.02.2014

28.01.2014

29.01.2014

 

9.00

12.00

9.00

2023

3032A

3039

 1. Икон. на търговията

1. Търговия

2. Цени и ценообразуване

3. Финансов мениджмънт на търговката  фирма

2

1

4

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

13.00

13.00

13.00

П046

П046

П046

 1. Медии и обществени комуникации

1. Икономика на медиите и културните индустрии

2. Теория и практика на текста

3. Устойчиво развитие и медии

4. Медийна регулация

1

1

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

31.01.2014

10.00

10.00

10.00

12.00

2035

2035

2035

2035


 

 1. МИО и бизнес

1. ВИО на България

2. Институции в ЕС

3. МИО

4. Конюнктура и прогнозиране на международните пазари

5. Маркетинг - Забележка: За студенти в поднаправление “ Икономика с чуждоез. обучение” и “Икономика с преп. на англ.език”

1

2

1

6
 

6

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014
 

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00
 

10.00

3009

3009

3009

3009


3009

 1.  МО

1. Международни спорове и конфликти

2. Международни спорове и конфликти – ІІ  ч.

3. Политическа история на Европа и САЩ до Първата световна война

4. Политическа история на модерния свят

5. Външна политика на България – I част

6. Оценка на въздействието на политиките

7. Политическа икономия на международните отношения

8. Увод във външната политика

9. Външна политика в Европа

10. Външна политика на САЩ

11. Национален въпрос на Балканите

51

7

16

 

3

10

5

4
 

11

1

5

4

01.02.2014

28.01.2014

31.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

28.01.2014

28.01.2014


29.01.2014

29.01.2014

28.01.2014

27.01.2014

15.00

15.00

14.00

 

11.00

14.00

15.00

15.00


12.30

11.00

15.00

11.00

2009

3036

3009

 

3009

3060

3036

3036


3067

3009

3036

3009

 1. Политология

1. Политология

2. Политически маркетинг

3. Въведение в политологията

4. Политически анализ

5. История на политическите идеи – II част

6. Методология и методика на политическия анализ

7. Политически партии и партийни системи

1

10

1

1

1

9

1

30.01.2014

28.01.2014

30.01.2014

28.01.2014

27.01.2014

28.01.2014

30.01.2014

11.00

13.00

11.00

13.00

11.00

13.00

11.00

2030

3008

2030

3008

2019

3008

2030


 

29. Катедра “Чужди езици”

 


1. Английски език – I чужд език – I част

2. Английски език – I чужд език – II част

3. Испански език- 2 чужд език – І част

4. Немски език – I чужд език I част

5. Немски език  - II чужд език Iчаст

 

14

9

6

3

2

 

02.02.2014

02.02.2014

27.01.2014

02.02.2014

02.02.2014

 

12.00

12.00

10.00

10.30

10.30

 

3053

3053

П052

П050

П050

30. Право

1. Административно право и административен процес

2. История на българската държава и право

3. Основи на правото

4. Облигационно право

5. Римско частно право

6. Търговско право

7. Наказателно право

8. Конституционно право

9. Семейно и наследствено право

10. Латински език

11. Проектиране на правни системи

12. Общо учение на държавата

13. Европейско право в областта на обществото

14. Концепция и интерпретация на правен текст

4

20

36

4

1

8

48

1

1

1

1

1

2

1

 

30.01.2014

31.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

29.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

10.00

11.00

15.00

10.00

14.00

9.00

10.00

9.00

9.00

9.00

9.00

15.00

2112

5007

3050

5007

5004

3050

П036

2112

3050

2112

2112

2112

2112

5004

 

Сряда, 22 Януари 2014 07:19

ПРИРОДА НА УСЛУГИТЕ.

Написана от

II. ПРИРОДА НА УСЛУГИТЕ.

три :

 1. Да се направи попределнеие на понятието „услуги”;
 2. Характеристика на услугите;
 3. Да се изясни какви са различията в дейноста на фирмите, на организациите произвеждащи и предопставящи услуги (ППУ) на населението.

Най-голям дял в изучаването на тези въпроси имат т. нар. представители на английски, американски школи. В средата на 80-те години на 20в. се оформя общоприетото в целия свят че ППУ се различава от производството на стоки, в тази връзка развитие саполучили 2 направления:

1-вото направление разглежда традиционните методи науправление, като се разглеждат особеностите в или на производството на услуги на населението.

2-рата да се разработят спицифични методи за управлението на услугите.

Понятието „услуги” има десетки трактовки(определения). Пъвата група раглежда услугите като продукт на дейности, а втората група, раглежда услугите като продукт на дейности. Целта е спървото пределение услугата се разглежда като действие носещо полза или помощ за другите. Второто определение раглежда „услуга”, акто видове дейности, работи в процеса на изпълнението на които не се създават нови по-рано несъществуващи материално съществени продукти. С тези действия (работи) се променя качеството ан вече съдадения продукт. Така като се вземе под внимание това обстоятелство, благата, които се предоставят с дадена дейност се възприема услуга. С това разбиране, значението напонятието „услуга” се приближава до понятието „обслужване”.

Характеристиката на услугите като дейности включва 4 момента:

 • Неосезаемост;
 • Неразделимост;
 • Хетерогенност;
 • Невъзможност за съхранение.

Услугите са неосезаеми, те не м огат да се пипнат, да се оценят визуално, немогат да се помиришат и т.н. мнението за услугите се определя в резултат от натрупания опит и много субективно.

Неразделимост – услугата като продукт на дйност се произвежда и употребява, за разлика от стоките, които в началото се произвеждат →продават→употребяват, а про услугите в началото се продават, а след това се произвеждат и употребяват едновременно.

Хетерогенна – всяка услуга е уникална самам по себеси, поради различието в реакциите, поведението и въприемането на вски клиент, който я използва.

Невъзможност за съхранение-  невъзможно е да се извършва съхранение на услугата.

Нзависимо от уникалността на услугите, тяното управление се подчинява на общи подходи и това става като услугите се групират по различни признаци:

1-ят признак за групиране на услуги е според това дали се използват хора или обурудване за ППУ.

2-ят е в зависимост степента на контакт между фрмите иорганизациите, които ППУ и клиентите на тези услуги – чисти, смесени и кваза-производствени.

За чисти услуги се приемат хотелиерските услуги. За смесени услуги  - освен човешко участие и някакво обурудване. Кваза-производствените услуги  спомагат за осъществяването на определени дейсности, които в някаква степен имат осезаемост.

Други групировки са направени по:

 1. Природа на предоставните услуги:

 

        Действие на предоставяне                                 Обект на въздействие:

        на услугите:

                                                                                               ХОРА                            ВЕЩИ

 • Осезаеми

подстригване

химическо чистене

 • Неосезаеми

образование, кино, театър

банкови  услуги

 

 

 1. Взаимодействие с клиенти:

Взаимодействие с клиенти

 

          Предоставяне на услуги:                               Тип взаимодействие:

       

 • Моля попълни текста

Моля попълни текста

Моля попълни текста

 • Дискретна услуга

Моля попълни текста

 Моля попълни текста

 

 

При характеризирането на услугите, основното е, че между тях и производството на стоки (осезаеми блага), е степента на контакта между производиеля и потребителя на услугата. Това дава отраьение на дейноста на фирмите, които произвеждат и предоставят услуги. При характеризирането на спецификатана дейснота, на фирмите и орагнизациите ППУ се разграничават 2 части, едната е видима, а другата е невидима . Това не е характерно за фирмите, които произвеждат стоки. Невидимата  част на фирмите и организациите ППУ включва обикновено физическо обкръжение, в което се предлагат услугите. Видимата част основно се предоствя от персонала, който взема участие при произвеждането и предоставянето на услугите.

III. СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

По принцип подход за разработването на стратегии се явяват общи както за сферата на услугите, така и за фирмите произвеждащи стоки. В тази връзка един от основните проблеми при решаването на проблема за разработването на стратегии е какви допълнителни и специални подходи могат и се използват в сфертата на услугите. При разработването на стратегии, независимо в кои сфери се осъществява (се свързва) основно с т. нар. бариери, присъщи за всяка сфера и отрасъл от сферата. За фирмите произвеждащи стоки основен проблем е капитала. За ораганизациите от сферата на услугите са типични други бариери:

 •  Възможност за осигуряване на собствени технологии за осъществяване на ППУ;
 • Диференциация на услугите, т.е каква гама от услуги да се предложат на пазара;
 • Икономия от мащаба – се получава, когато услусгата е масова.

Освен изясняването на бариерите, при разработването на стратегиите,пред организациите ППУ стоят и впросите за разработването на т. нар. сервизна концепция. Сервизната концепция  оформя структурата и управленските елементи на съответната организация:

 1. система за доставка;
 2. дизайн на местата за предоставянето на услуги;
 3. характеристики на района, в който сепредоставят услугите;
 4. планиране на мощностите.

- физическото сервизно обкръжение включва наемането наперсонал, оформянето и предоставянето на правомощия, мотивация и т.н.;

- качество на услугите, измерване и т.н.;

- управление на предлагането на търсенето;

- информационна сиситема.

Майкъл Портър предлага да се изберат три конкурентни стратегии. Първата е лидерство по издръжка на разходи, втората е диференциация и третата е фокусиране. За фирмите от сферата на услугите обаче първите две стратегии имат специфичен вид и той е продиктуван отново от обстоятелството услугата се употребява към момента на нейното производство. Лидерската стратегия предвижда:

 • да се търси потребител с ниски разходи;
 • да се осигурява стандартизация на услугите;
 • непрекъснато да се увеличава възможноста за използване на съвременна технка и технология, и супоредно с това оптимизиране на персонала.

Диференциация: отнася се до разширяването на възможностите за предлагане на пазара, на разнообразни услуги, а това може да се постигне именно по пътя на:

 1. Добавяне на осезаеми елеменсти в неосезаеми услусги;
 2. Персонализиране на стандартните услуги, което означава – стандартните услуги да сепредлагат индивидуално съобразно с изискванията, желанията на всеки клиент;
 3. Намаляване на риска свързан с неосведоменост с потребителя;
 4. Полагане на услия за поддържането на квалификация на пресонала, което да е адекватна на потребностите за дизертификация.

Разработването на стратегии преминава през няколко стадия. Обикновено това са стандартни стадии. Предлагат се 4 стадия:

 1. „правим каквото можем”;
 2. Достигане на определена квалификация;
 3. Достигане на отличителни ко петенции;
 4. Предопставяне на услуги от световна класа,

Всеки  от стадиите може да се характеризира с няколко критеря. Обикновено това са критериите: качество на обслужване; роля на back-office; роля на потребителя; прилагане на нови технологии; роля на перснала.

Например критерия  качество на обслужване се определя за всички стадии, като непостоянно удовлетворително, съответстващо на изискванията на потребителя. Достатъчно високо, постоянно подобряване  в съответствие с изискванията на клиентите. И така, всеки критерий има определено степенуване, което сеприлага за и при всички изброени стадии.

Когато става въпрос за последния 4-ти стадий, при изработването на стратегиите се анализират причините за възникването на международна конкуренция в сферата на услугите. В литературата са посочени няколко основни причини:

 • Сходство на потребностите на услуги;
 • По-мобилни и по-информирани потребители на услуги;
 • Действия на светвния пазар на крупни фирми, коитооперират в големи географски мащаби;
 • Растяща мобилност на персонала;
 • Разширяване възможностите за контакт с отдалечени потребители;
 • Запазени/съхранени различия между отделни държави по отновение на стойността на услугите, качеството и разнообразието.

Тези и други причини обуславят  необходимостта фирмите ППУ да използват комбинация от форми  на международната конкуренция. Обикновено това са такива форми като:

 • Мобилните потребители се насочват към тази страна, където се произвеждат услугите;
 • Фирмите от една страна, предоставят услугите в друга страна, използвайки за това свия вътрешен персонал и обурудване;
 • Фирмите от една страна префдоставят сервизни фирми намиращи се зад граница.

Влизайки в меьдународната конкуренция фирмите ППУ са длъжни да направят анализ на възможностите за успеха в сферата на услугите. За целта се използват т.нар. детерминанти /  детерминанти на конкурентното преимущество.

IV. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ (КУ)

Основните положения за управление на качесвтото по принцип касаят сферата на промишленото производство. При управлението на КУ се отчитат особеностите на услугите и спецификата в дейноста на фирмите, които гипредлагат. По принцип особеностите на услугите, които дават отражение върху качеството са:

 • Потребителите на услугите по-трудо поределят качеството на услугите, отколкото се определя качеството на стоките;
 • КУ е резултат от сравняване очакванията на потребителите и реалното качество на предложените услуги
 • Оценката за КУ се прави от една страна на самата услуга и от друга страна от процеса, който осигурява съответната услуга.

От тези три неща можем да си направим извода, че КУ основно зависи като оценка от мнението на потребителя. От неговото състояние на удовлетвореност и възприемане на предлаганата услуга. Точно това стои в основата за разработването наконцепция за определение КУ. Основното мнение на специалистите е, че при услугите не трябва да се говори за обективно качество, а само за качество, което е възприето от потребителя. Така възниква и понятието „Въпзрието качество”.  Възприетото качество на услугите се определя като съотношение между очакванията на потребителя и възприятията на потребителя от получените услуги. За описание на качествата се предлага техническо качество (качество на изхода) и функционално качество (качество на процеса меьду фирмата и потребителя).

Техническото качество  се определя по същество на това, коетопотребителя получава след приключаване процеса на производство, функционалното качество се определя от това, как получава услугата. Функционалното качесвто  по същество се определя в в самия процеса в производство на услугата.идеята за възприетото качество е предложена в световната литература , в т. нар. GAP MODEL, като основание за разработване на този м одел се използва набор от различия/разливи. Изведени са няколко различия в областа на ППУ т.е. различията се отнасят до очакванията на потребителите и възприятието на потребителите за качеството на услугите, а именно:

 1. Представа на фирмата ППУ. Обикновено фирмите нямат реална представа за очакванията на потребителя.
 2. Между представата на фирмата за очакванията на потребителя и от друга страна стандартите за произвеждане и предлагане.
 3. Между разработените и потвърдените стандарти произведените услуги и реално произведените услуги.

Оценката на КУ в цялата сфера на услугите преминава през използването на определени детирминанти: надеждност, отзивчивост, увереност, свобода и осезаемост

 Надеждността  показва способността на фирмата на предостави обещаните услуги акуратно/надеждно.

Отзивчивоста – желанието на фирмите да помогнат на потребителите за получаването на желаното от тях качество на услугата.

Увереност – показване на съпричастност на специализирания персонал на фирмата и неговата способност да внушава у потребителя доверие.

Свобода – отнася се до осигуряването на индивидуално внимание към потребителите.

Осезаемост – не се отнася до самата услуга, а до външния вид на услугата.

Тези парамерти се установяват реално чрез предлагането на анкета.

За производителността:

 • При традиционните подходи производителността се определя като съотновение меьду сумарния изход  и  сумарния вход (за стоките). Този начин за определяне на производството може да се прилага само в условията на постоянно качество на стоките, а при производството на услугите няма постоянно качество и за това много трудно може да се използва маетода за....

За ОП в сферата на услугите се използва понятието „Възприето качество”. В този случай отново имаме съотношение, но в това съотношение на изхода се използва онзи резулта, т.е. онази сулуга, която е приета като възприето качество.

                           

V. ТЕМА (пропуснах началото, ако може някой да добави)

...предоставяне на по-голяма част от услугите по принцип предполага непосредствен контакт между производителите и потребителите. В тази връзка в сферата на услугите е разпространен и т. нар. „метод на оторизране на пълномощия”, предоставянто на права на работещите във фирмите за вземане на решения, без тези решения да се одобряват от съответното ръководство.Метода за предоставяне на права има своите преимущества и недостатъци. Преимуществата на този метод могат да се обобщят така:

 - по-бързо удовлетворяване потребностите на клиентите;

- по-бърза реакция при неудовлетвореност на клиентите;

- тяхното участие (на служителите) в контактуването с потребителитедава възможност за       осигуряване на по-оригинални идеи при удовлетворяването наклиентите.

Недостатъци:

 • Опита показва, че прилгането на такъв подход е свързано с извършането на по-вискои разходи за подбора и обучението на персонал.
 • Опита показва, че непосредствения контак между производителя и потребителя забавя предоставянето на услуги.
 • Повишават се вероятностите за вземане на гревни решения, а като се вземе под внимание и обстоятелството, че тези решения не се санкционират от ръководните фактори в много случаи се допускат произвеждането и предлагането на услуги , които не удовлетворяват желанията и изискванията на клиента.

Оторизирането на правомощия по същество предполага  свобода на действие.ази свобода обикновено се нарича „рутинна свобода”. Независимо от това, че действичта са свободни, те се слагат в определена рамка наречена „условно алтернативен списък”. Работещите във фирмите сами избират действията, които могат да направят свободно от тази рамка, освен освен това те самите уяастват в създаването на тази рамка. За да се отговори на потребностите в екстремни ситуации, във фирмите извършващи услуги се дава възможност на служителите да използват т. нар. „девиатна/отклонена свобода”. Тя предполага за изпълнението на действия, които не отговарят на формалните правила. Практикта на услугите показва, че една част от тях са с ниска степен на контакти с потребителите и те са по-малко хетерогенни. В литературата се предлагат и методи  на т. нар. „поточна линия”, която разглеьда производството на услуги като един рутинен процес, присъщ на производството на стоки. Когато се вземе под внимание и това обстоятелство, става  ясно че  управлението на персонала във фирмите в сферата на услугите от една страна се намира в състияние на оторизирането направомощия, а от друга използва методите на поточната линия. Предопдставките за прилагане на т. нар. „метод на поточната линия” и на оторизирането на правомощия могат да се групират така :

Фактори

Метод на поточната линия

Предоставяне                        (оторизирани правомощия)

Базови стратегии

Масово производтсво, осигуряване на големи обеми и ниски цени

Диференциация нан производството на услуги и персонализиране(еди производител и по-високи разходи)

Отношение към потребителите

Краткосрочно

Дългосрочни

Технологии

Рутинни, прости технологии

Нерутинни

Бизнес обкръжение

Стабилно и предсказуемо

Динамично и непредсказуемо

 

В отношението потребител, сътрудник или работещ във фирмите извършващи услуги, ролята на служителите на които се предоставят права, се обоббщава в 3 направления:

 1. Спецификатори на услугите, т.е. имайки непосредствени контакти с потребителите от които  се получава информация каква услга конкретно трябва да се предлага, служителите най-точно могат да определят асортиментната листа на услугите, които дадената фирма може и трябва да предложи на пазара. За да бъдат добри спецификатори на услуги става ясно че е необходимо поддържането на добрия контакт с потребителите. В този смисъл се приема отново в литературата, че и потребителите са един специфичен, основен спецификатор на услуги и те също участват в определяне предоставянето на услугите.
 2. Контрольори на качеството –тази роля на персонала работщ в сферата на услугите се постига отново благодарение на непосредствения контакт с потребителите.  Това става чрез постоянни и нтервюта, анкети и т.н. Обощено- персонала във фирмите ППУ произвеждат мониторинг на качество на предлаганите услуги, което ми позволява постоянно да поддържа качеството на ППУ и съответно да прави предложения за неговото подобреяване.

Важен момент при характеризиране работата на персонала в ППУ е включването на потребитеглите в усилията на персонала за осъществяване на неговите функции. Една от основните задачи на персонала е да постига т. нар. „възстановяване на услугите „. В литературата се предлага преминаването през няколко етапа на т. нар. „възстановяване на услугите”, а именно:

 1. Измерване на издръжката на услугите;
 2. Преодоляване на мълчанието;
 3. Прогнозиране възстановяването на услугите;
 4. Бързина на реагирането;
 5. Training на персонала;
 6. Предоставяне пълномощно/права на персонала;
 7. Завършване.

Измерване издръжката /разходите изисква изисква да се изясни съотношението между издръжката включваща всички разходи, които се правят при ППУ и издръжката която се прави когато услугите се предлагат на нови потребители.

Префодоляан на мълчанието – това е формиранен на система за получанена обратна връзка чрез като потребителите везам участие в изясняването на всеки проблем така че в крайна сметка да се получи пълни удовлетворяване на желания.

Прогнозиране възстановяването на услусгите – свързанано епреди всичко с прогнозирането на нови  услуги, които персдстои да утвърждават на пазара. Става въпрос за това – в процеса на установяването на контакт производител-потребител да се установят необходимите стандарти на услугите, да се предприемат съответните действия за тяхното постигане и утвърждаване на пазара.

Съществуването на етапа Бързина на реагирането се налага от обстоятелството за такова реагиране от стран ана производството, което да даде възможност за бърза реакция с цел преодоляване на негативните възприятия на потребителите по отновение на предоставените услуги.

Training-а е постоянен и обхваща невидимата част на фирмата. По ппронцип е тази част, при която се създават и утвърждават професионалните навици на потребителите .

Предоставяне пълномощно/права на персонала – когато става въпрос за възстановяване на услугите, този етап вторичен характер. Вторичността му се изразява в това, че става въпрост за или допълване на вече придобити права или приемане на изцяло нови права тъй като възстановяването на улсугите се отнася преди всичко за услугите, които се утвърждават на пазара.

Завършването  обобщава постигането на такива резултати, които дават възможност услугата да се утвърди на пазара. с възстановяването на услугите, производителите на услуги по същество предоставят гаранции на потребителите. Така с провеждането на този процес наречен  възстановяне се постига по-високо конкурентно-способност на пазара напотребителите.

Персонала на организациите/ФППУ се подчинява и на други характеристики типични за управлението наперсонал в една фирма. Става въпрос за фирмиране на структура на персонал, за неговата производителност и т.н.

 

VI. МАРКЕТИНГ ВЪВЪ ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТ НА УСЛУГИТЕ.

Професионалното внимание към дейсноста на фирмите от сферата на услугите по отношение на икономиката, маркетинга и мениджмънта има кратка история не само у нас, но и в целия свят. Тази кратка история не е дала възможност да се формира устойяива общоприета гледна точка за определена рамка по отновение на мениджмънта и маркетинга. В тази връзка  съществува двойнственост между традиционния подход и подход, който отчита особеностите на тази сфера. По принцип маргетинга се разглежда в сфврата н ауслугите като една функционална област от дейноста на фирмите. Спецификата на маргетинга на услугите отново е сързана с характеристиката на услгите и най-вече с условията на тяхното производство. Традиционната концепция например за т. нар. маркетинг микса включва няколко елемента:

 1. Стоката – разглеждане цената на стоката;
 2. Мястото на производство.
 1. При маркетинг микса на услугите освен тези елементи се включват такива елементи, като пресонал, процентност на производството. Независимо от това, че в маркетинга начело се включват и нови елементи. Традиционните лементи имат същата роля и същата характеристика, както е при ППУ. Например елемента стока (услуга)  разглежда т. нар. асортиментна листа на услугите, които се произвеждат предлагат от съответната фирма. Цената предполага съставянето на т. нар.  ценова листа и установяването, и предлагането на система от отстъпки.
 2. Определя местоположението на производството на услусги и тяхното териториално разпределение.
 3. Движение – тук основно се разглеждат ипредлагат рекламата и т.н.
 4. Персонал- изяснява основно въпроса за навиците и уменията н аработещите в различните нива на фирмата ППУ
 5. Физическо обкръжение – предполага външната привлекателност на местата, където се ППУ и предполага вънвен вид на работещите и на обурудването в ППУ.

Когато се разглежда въпросът за маркетинга на услугите се изяснява и това какви видове маркетинг има. В този случай се използва т.нар. тиъгълник на един от най-големите курифеи на маркетинга Филип Котлан. Според този  триъгълник има три вид амаркетинг, единият е наречен  традиционен (външен маркетинг), другият е наречен   вътрешен маркетинг и третия е  двустранен маркетинг. Вътрешния  се нарича още вътрешно корпоративен, той прилага философията на маркетинга към персонала на фирмата. При това персонала на фирмата, к оято произвежда услуги се раглежда като вътрешен потребител на услугите → колкото повече е удовлетворен персонала, толкова повече се удовлетворява и външния потребител . за това вътрешния маркетинг е свързан преди всичко със свормирането и поддържането на т.нар. организационна култура на персонала.

При формирането намаркетингова система на фирмите осъществяващи други сулуги в съответстввие с       на Котлар, вътрешния маркетинг трябва да предвества външния маркетинг. За да стане това вътрешния маркетинг се организира на 4 степени:

 1. Определяне и внедряване на висок стандатр на култура на обслужване;
 2. Изясняване и развитие на маркетинговия подход към управлението на персонала;
 3. Осигуряване на информация за маркетинга до всички служители от всички нива;
 4. Въвеждане на система от награди и поущрения за мотивиране нанперсонала по отношение прилагането на филофията и принципите на вътрешния маркетинг във фирмите.

Дввустранния маркетинг предоставя осъществяването на маркетингово взаимодействие между потребителите и персонала на фирмите. Особено значение при този маркетинг наречен  двустранен има изясняването на правата на работещите съвместно с потребителите. Вънвния маркетинг третира маркетинговите въпроси между фирмата, като цяло и потребителите. Прилагането на двустранния и вътрешния маркетинг много често става като предварително се извършва групиране на потребителите на групи, като това формиране се изгражда на основата на доходноста на фирмите, които предлагат услугите. В тази връзка, в литературата се предлагат модели, в които се отразява  доходноста и свързаните с нея фактори на фирмите.

Обобщено такива модели се базират на няколко твърдения:

 • Печалбата и ръста на фирмите усъществяващи услуги са свързани с привързаността на потребителите към тях;
 • Удовлетвореността на потребителите е свързана с ценноста на услугите, които се предлагат от фирмите;
 • Ценноста на услугите е свързана с производителноста на пресонала;
 • Производителноста на персонала е свързана с тяхната привързаност към фирмите;
 • Привързаноста на персонала е свързана с тяхната удовлетвореност от фирмите;
 • Удовлетвореноста на персонала е сързана с качессвтото на трудовия ьивот във фирмите.

Обобщено предвид        на Котлар, според който има три вида маркетинг в сефрата на услугите, маркетинга излиза от рамките на т.нар. традиционен маркетинг.

VII. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА УСЛУГИ.

Количествата на услугите могат да бъдат определени от фиримте само на основата на отчитане на търсенето на услуги от една страна и потенциалноте мощности с които разполага фирмата за производството и предлагането на услуги(ППУ), отчитането на търсенето при услугите най-лесно и сравнително точно може да се получи чрез подходите и методите на пргнозирането. По същетсво  прогнозирането е един от основните елементи на управлението на фирмите, в това число  ина фирмите в мрежата на услугите. Изучаването на основните тенденции в измененията на търсенето и неговата оценка за бъдещето му развитие се осъществява като се отчитат и анализират факторите влияещи върху величината на търсенето. Върху търсенето оказват влияние фактори на две равнища : макро и микро равнище.

На макроравнището действат такива фактори като цени, съотношението цени-доходи, установеното равнище на удовлетвореност на потребностите за конкретен спектър от услуги. Средно претеглените разходи, макрофакторите на търсенето на услуги в значителна степен се определят от състоянието на макроикономиката като цяло.

Факторите влияещи на ниво предприятие са като комплексност на ППУ, време за обслужване на клиентите, качество на предоставяните услуги, установена репутация на фирмите, наличието на резервни мощности, квалификация на персонала и т. н. В методичен план при прогнозирането на търсенето могат да се предложат и да се използват 3 подхода:

 1. Традиционен подход – при него се извършва ретроспективен анализ на фактическия брой на заявки за услуги и по евристичен  път се определят основните тенденции от количествена гледна точка за търсенето на услугите.
 2. Класически подход – прогнозирането на търсенето се основава на отчитане на ограничен брой фактори, (основно два-доход и цена), основните въпроси, които са в центъра на внимание при класическия  подход са да се анализира поведението на потребителите; да се анализира какво е съотношението между категориите търсене, предлагане и цена.
 3. Модифицирани подходи – това са подходи при които се извършва адаптиране на класическия подход към съвременните процеси на формирането на търсенето в сферата на услугите.

Процеса на прогнозиране включва преминаване през 6 основни етапа:

 1. Определеяне целите на прогнозите;
 2. Установяване на хоризонта;
 3. Избор на методи за прогнозиране;
 4. Събиране и анализ на необходимата информация
 5. Подготовка на прогнозата
 6. Контролиране на прогнозата

Класическите методи обикновено се извършват чрез прилагането на две групи от методи : качествени и количествени. Качествените методи се базират основно на субективни входящи данни, а количетвените методи пък са основание за използването на статистически данни за определен период. Теорията и практиката предлагат използването на различни количествени и качествени методи. Например количествените методи включват:

 1. Моделиране на временни редове: Моделирането на временни редове използва няколко метода: 1-я се нарича ”основно наивен”, 2-рия „метода на пълзящата средна”, 3-ят е „метода на експоненциалното изглаждане”, 4-ия се нарича „проектиране на тренда” (тенденцията).
 2. Причинно регресивни модели: Тези модели включват променливи или фактори, които могат да указват влиание на количественото значение на търсенето на услугите.

Временният ред се състои от последователно и равномерно разпределени временни данни за търсенето на определена услуга.

-Наивният подход - предполага че търсенето в следващият период на 11-тата година е толкова, колкото търсенето на времения ред колкото е било през 10-тата година.

-Пълзяща средна – вземат се данните от търсенето за няколко години предшестващи годината на търсенето. ( Пример: ако искаме да направим прогнозиране за 10-тата година, ще вземем данните за 6-та, 7-ма, 8-ма и 9-тата година и след като ги сумираме, ще ги разделим на 4. )

-Качествени методи - качествените методи  се основават на професионалния опит, знанията и интуициите на експертите. Прогнозите отразяват индивидуалните виждания на специалистите по отношние на тъсене на услугите. Експертните оценки могат да бъдат групирани в 2 групи:

1-ва гр.: Индивидуална преценка. Индивидуалните преценки се основават на използването на мението на всеки експерт, незаивисимо един от друг. Най-често при индивидуалните експертни оценки се прилагат методите на интевюирането и т. нар. аналитични експертни оценки. Методът на интервюирането предполага беседа на прогнозиста с експерта в хода на която беседа прогнозиста поствя пред екперта впроси относно перспективата на развитие на търсенето на дадената услуга. Въпросите, които се задават са предварително разработени в т. нар. програма.

2-ра гр.:Колетивна експретна оценка. При колективната експтертна оценка се прилагат принципите на изясняване и определяне на колективнотото мнение на експретите за перспективите за развитието и търсенето на дадените услуги. Най-известните методи за прилагане са КРЪГЪЛ СТОП; ДЕЛФИ; ПРОГРАМ; ЕВРИСТИЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ;  МЕТОД НА МОЗЪЧНАТА АТАКА и МЕТОД НА СЦЕНАРИЯ.

КРЪГЪЛ СТОП: при него комисия обсъжда съществуващите проблеми. Когато се прогнозира търсенето,  комисията обсъжда развитието на търсенето в някакъв следващ период и съгласува мненията с цел изработването на единно мнение.

ДЕЛФИ: при него има разпространения на серия от анкети сред екперти, които имат необходимите знания и способности. Анкетирането се осъщесвява анонимно, така че във всяка анкета се отчита индивидуалното мнение. Всяка нова серия от анкети се разработва с използването на информация получена от предшестващи серии. По този начин се изработва т. нар. съгласувана прогноза.

ЕВРИСТИЧНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ: при евриетичното прогнозиране се извършва с т. нар. систематизирано изпитване на експертите в много тесни /специализирани насоки свързани с ППУ.

17.09.2013г.

VIII. МОЩНОСТИ НА ФИРМИТЕ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

 

Производтвените мощности най-често се раглеждат като максимален обем продукти, получени на изхода, който фирмата е способна да достигне в определен период от време. Оценката на мощностите на фирмите в сферата на услугите обаче е затруднена да се прави по подобен начин, което е обословено от няколко неща:

 1. Голямото разнообразие на предлаганите услуги на пазара. Както е извсетно услугите са с различна степен на сложност и стандартизация.
 2. Разположението на местата където се произвеждат и предлагат услугите обиновено услугите са много по-близко разположение допотребителите.
 3. Степента на неосезаемост на услугите. Този момент затрудняваконтакта на персонала за установяване на отношения с клиентите и за постигане на атмосфера на доверие така че тя да укаже благоприятно влиание върху търсенето на услугите.

В литературата спецификата на управление намощностите на фирмите в сферата на услугите се отразява в 4 стартегии:

 1. Стратегия за подджране на равнището
 2. Стратегия на ловуването;
 3. Стратегия за управление на търсенето;
 4. Стратегия за преодоляване.

Цела на 1-вата стратегия е да се максимизира използването на всички ресурси необходими на една фирма от тази сфера при ПП на пълният асортимент на предлаганите услуги напазара. Стратегията се реализира с три подхода:

 1. Предвижване на не пиковото търсене
 2. Управление на опавките
 3. Система на резервиране.

2-рата стратегия намира израз в това, че фирмите трябва да осигуряват незабавно обслужване на голям брой потребители. Тя се използва когато в потребителите няма възможност за изчакване представянето на услугите. Изпълнението на тази стратегия предполага :

 1. Използване ан частично зает персонал и гъвкавост при определяне численността на едновременно  работещия перснал;
 2. Използване помоща на самите потребители

3-тата стратегия предполага отделяне внимание на няколко сапекта :

 1. Аспектът на ценообразуването на услуги;
 2. Задържане на услугите в пиковите моменти. Значи че когато има малко търсене трябва да се намали предлагането и обратното;
 3. Специализацията на предлаганите услуги
 4. Да се обръща внимание на рекламата и промоцията.

4-тата стратегия намира израз в способноста на фирмите да се справят с търсенето, когато то превишава планираното такова. Обикновено в такива случаи фирмите избират да използват 2 неща или качеството на услугите или производителноста. При тази стратегия се говори за т. нар. „зона за преодоляване”. Зоната за преодоляване има 7 степени и те са :

 1. Определяне на концепцията на фирмите от гледна точкан ППУ;
 2. Определяне на начините за измерване на използваните ресурси;
 3. Анализ на движението на услугитесъс цел да се установи отношението между качеството на услугите и използваните ресурси за неговото постигане;
 4. Определяне на идеалните точки в които се установява при ккво използване на ресурсите се наблюдава постигането на 100% качество и 100% ефективна мощност;
 5. Изясняване на причините за възникването на зоните за преодоляване;
 6. Съставяне на профил на цялата зона за преодо;яване;
 7. Разработване на конкретна стратегия за преодоляване.

При управлението на мощностите се използват 3 подхода:

 1. „Метод за управление а доходите”, той намира израз в това, че трябва да се търсят такива лостове и мехнизми, които да осигуряват непрекъснато увеличаване на доходите. Ключов момент тук е обстоятелството че услугите не се съхраняват. Този момент е ключов защото той изисква много голяма гъвкавост от страна на фирмите във взаимоотношенията с потребителите така че да има пълно синхронизиране меьду производството и потреблението на услугите във всеки даден момент.
 2. „Изясняване на тесните места”, тясно място в една фирма усъществяваща услуги е да се изяснят онези ресурси, мощността на които е по-малка от потребностите.
 3. „Управление на опашките”. В ситуации когато се образуват „опашки” се извършват 2 групи от разходи. Едната група разходи са свързани с чакането наклиента на опавката и другата група от разходи се свързва с възможностите на фирмата за удовлетворяването на търсенето на чакащите.

Разходите свързани с възможностите на фирмата по същество обединяват всички разходи, които фирмата прави за осбслужването на клиентите. А разходите свързани с чакането на клиентите включват заплащане на самото чакане; заплащането запространството за чакане, освен това тук се включват и всички загуби породени от няколко неща. Едното е отказване ан клиентите да чакат или пък възможноста клиентите в бъдеще да се обръщат към други фирми за задоволяване ан потребностите. За минимизирането на тези раходи се използват различни математически модели.

 

IX. ДИЗАЙН НА ФИРМИТЕ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

При решаването на този въпрос се използват 3 основни подхода:

 1. Методът на поточната линия;
 2. Потребителя като съпроизводител на услуги;
 3.  Потребителски контакти.

1-ят – производството науслусги в този случай се разглежда като рутинен процес т.е. като процеса на твото на стоки. В тази връзка обаче, в литературата в много случаи се отрича съществуването на т. нар. „индустрия на услугите”, а индустрията на услугите е характерна за поточните линии. Опита показва, че в различните сфери на дейсност на икономиката всяко от тях обаче има по-малко или повече и компоненти характерни за сферата на услугите. Обикновено колкото по-сложен е технологичният процес при производството на стоки, толкова в по-голяма степен тяхната продажба зависи от качествата и способите на предтсавяне на съответните услуги. Това показва че дори и при рутинните, imenno towa dawa osnovanie da se prieme che  производството на услугите също е един рутинен прицес. Привържаниците на теорията, че ПУ има своята специфика и се отличава от рутинния процес се обосновава с обстоятелството че производството и потреблението на услугите протичат едновременно.

2-ят  - този подход се базира на обстоятелството, че потребителя моье даполучи услугата, когато присъства при самото нейно изпълнение, а това му дава възможност в много случаи сам или съвместно с производителя науслугата да учасва при изпълнението на отделниоперации свързани с нейното производство.

3-ят базира се на идеите на Ралф Чейс. Чейс разделя операциите свързани с производството на услугите на две групи – едната нарича виско контактни, а другата ниско контактни и в съответсвие с това предлага 3 модела за потребителски контакт. Единията модел го предлага за чисти услуги ,  втория -смесени , кваза произвидсвени. В случаите на чистите услуги, контактите се установяват пряко меьду персонала и потребителя. В случаите на смесените услуги се извършва раззделяне на функциите като една част от тях се осъществяват официално от фирмата чрез нейните офиси, а друга част се осъществява от персонала т.е. от контактния персонал. Контактите при квазапроизв. Услуги са подобни на контактите, които се правят при производството на стоките т.е. там има разделяне. Производство, съхранение, продажба . Тъй като при услугите няма съхранение, процеса съхранение не се реализира, но официално продажбите се извършва от специализирана функция осъществяваща операциите само попродажбите за цялата фирма, което означава в карайна сметка, че контакти меьду персонала и потребителя няма. Предложените модели от Чейс по-натътк позволяват  да се формулират и съответни подходи за д оставка на услугите.

При раглеьдането на въпроса за дизайна е важен и момента за определяне на местата, къде се разположи производството и предоставянето на услуги. Такова решение има две съставляващи. Първото е търсене и определяне на местоположение в район, а вторто е търсене на конкретен участък в пределите на района. Задачата за разполагането се решава да се отчитат 3 фактора: време, разходи и технологични ограничения. По принцип има 3 възможни алтернативи за вземането на решенния на мамиране на месторазпол.

 1. Разширяване на съществуащи мощности в даден участък;
 2. Закриване на съществуващи мощности и създаване на нови , на ново място;
 3. Определянето и усвояването на ови участъци.

Основните фактори свързани с избора на местоположение са:

 1. Потребителски;
 2. Фактора издржка;
 3. Конкуренция;
 4. Географски и екологически;
 5. Комуникации;
 6. Състояние на транспорта;

И др.

За определянето на местоположението, могат да бъдат използвани много методи. Най-типични са два метода: мето на претеглянето и метод на центъра на тежеста(гравитационен метод.) Метода на претегл. За да се реализира трябва да бъдат направени няколо стъпки:

 1. Да се подготви списък на факторите, които са значими при определянето на местополож.  За производств. На дадена услуга;
 2. Да седае оценка на теглото на всеки фактор за определянена неговата относителна значимост;
 3. Да се избере скала за оцнека на всеки фактор;
 4. Оенка значението на всеки фактор за всеки вариант на разположение;
 5. Умножаване оценката за значението на факторите с теглото на факторите и получаване на обобщена оценка за съответния вариант наразположение;
 6. Разработванена препоръки на основата на обобщената оценка.

Център на теьестта и се използва за намиране на един център за разпределение на услугата. Координатите на този център са X и Y……

 

Вторник, 02 Април 2013 20:06

управлението на ликвидните (ЛА) на фирмата

Написана от

Untitled Document

 

 

 

Тема I

Количествени техники и подходи при управлението на ликвидните (ЛА) на фирмата

Видове:

 • Статични
 • Динамични
 • Комплексни
 • Коефициент на обща ликвидност (КОЛ):

 

 • Коеф. На бърза ликвидност (КБЛ):

 

 • K на незабавна Л (КНЛ):

 

 • К на абсолютна Л (КАЛ):

 

 • Цикъл на ЛА:

Гентри

 • Нетен търговски цикъл:

Ричард и Гауглин

 • Претеглен цикъл на ЛА:

Гентри, Лий и Вандианатан

 • Индекс на ликвидност:

Фини

Матрица на плащания и постъпления

 • Статичните подходи са коефициентите на обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност. Те са лесни за измерване, тълкуване и приложение. Основен източник, за набавяне на нужната за прилагането им инфо, е счетоводния баланс, който се явява моментна снимка на финансовото състояние на фирмата.
  • КОЛ– съотношението м/у текущите активи (ТА, в табл. CA) и текущите пасиви (ТП, в табл. CL) на фирмата. Благоприятно е КОЛ да е > 1 , което означава че текущия актив е > от текущия пасив и част материалните запаси (МЗ, в табл. I) се финансира с ЧОК.
  • КБЛ– разлика м/у ТА и МЗ, отнесена към ТП. Ако КБЛ е< 1, означава че част от запасите ще се финансират с краткосрочен капитал (КК), което означава че е налице негативна фин. политика. Ако КБЛ е >1 имаме положителна фин. политика и част от МЗ се финансират с ЧОК.
  • КНЛ – сбор на краткотрайни финансови активи (КФА, в табл. SI) и парите и паричните еквиваленти (в табл. М), съотнесен към ТП.
  • КАЛ – съотношение на парите и паричните еквиваленти и ТП. Благоприятни ст-сти на КАЛ са < 1, за да не се натрупват излишни парични средства с нулева доходност.
 • Динамичните подходи за измерване на ликвидността на фирмата (ЛФ или ФЛ) в лицето на търговския цикъл, нетния търговки цикъл (НТЦ), претегления цикъл на ликвидните активи (ПЦЛА) и индекса на ликвидността (ИЛ) са по – точни и сложни измерители в сравнение със статичните подходи. Използват се тогава, когато е необходим по – задълбочен анализ за изследване на фин състояние на фирмата, тяхната сложна математическа същност ги прави по – трудно приложими в практиката, когато е необходим бърз у недвусмислен отговор за ЛФ.

 

 

Парично плащане на закупените ка кредит МЗ

  

  • Цикъл на ликвидните активи (Паричен цикъл) – Основен представител – Гитман. Този цикъл представлява времето от реалното парично плащане на закупените МЗ до получаването вземането от реализацията на готовата п/я. паричния цикъл е динамичен измерител на ФЛ, тъй като съдържа параметри които се изчисляват въз основа на счетоводния баланс и ОПР.
  • Нетен търговски цикъл (НТЦ) – представители – Ричард и Гауглин. Този цикъл обръща внимание на нетния времеви период м/у реалното изплащане на р/дите за покупка на материали и реалното получаване на парите от готовата пр/я. оценяването на вързката м/у входящите и изходящите парични потоци изисква допълнителен измерител за състоянието на текущите пасиви. Той би могъл да се извлече от състоянието на краткосрочните задължения (КЗ), който се формира като фирмените годишни парични оперативни р/ди се разделят на сумата на текущите задължения към доставчици и др. извънредни задължения свързани с вложените плащания. Ето защо НТЦ включва и периода на отлагане на плащанията представени като КЗ.
  • Претеглен цикъл на ликвидните активи (ПЦЛА) – Гентри, Лий и Вандианатан. Включва периода на обръщаемост на МЗ и периода на обръщаемост на вземанията съотнесени към претегления период на отложените плащания към доставчиците.
  • Измерител на чувствителността (индекс на ликвидността) – Фини, ФЛ като съпоставка и съвкупност на нейните основни ф-ри – състоянието на ТА и ТП. По – ликвидните фирми биха имали по – нисък индекс на Л. сред достонствата на този цикъл се нарежда и факта, че той на практика включва всички ф-ри, от които зависи ФЛ.
  • Матрица на плащанията и постъпленията (МнПП) – комплексен подход за измерване на ФЛ. МнПП е важен инструмент за мониторинг и уп-ние на ЛА, защото именно следенето на съотношението ЛА – ТП дава възможност за тяхното по – глобално следене на ниво фирма. МнПП има 4 основни квадранта:

I и IV квадрант показват, 1 нормална за фирмата, ликвидност. Т.е. имаме пълно съчетаване на ЛА с ТП. В кв. II ситуацията за фирмата е най – изгодна, защото доставките се плащат на кредит, а продажбите при реализация на готова пр/я се плаща в брой. В кв. III фирмата се намира в неликвидност, защото доставките се плащат в брой и същевременно продажбите към клиентите се плащат на кредит. Ето защо фирмата трябва да използва или собствени ресурси или банков кредит при плащане на МЗ към доставчиците.

 

Доставки

Плащане в брой

Плащане на кредит

Продажби

Плащане в брой

 • Пълно съчетаване на ТА и ТП (нормална Л)
 • Най – изгодната за фирмата ситуация (мн. Висока Л)

Плащане на кредит

 • Най – неизгодната на фирмата ситуация (неликвидност)
 • Пълно съчетаване на ТА и ТП (нормална Л)

 

Тема 2

Фактори, които влияят в/у ФЛ – вътрешни и външни

 • Вътрешни ф-ри – рентабилността на фирмата, бизнес и фин риск, фин задлъжднялост, кредитен рейтинг и др.
  • Високата рентабилност спомага за генерирането на висок и стабилен паричен поток като от тук ще се поддържа по – ниска Л, което няма да има отрицателно влияние в/у платежоспособността на фирмата. Поддържането на висока Л спомага за получаването на висок кредитен рейтинг.
  • Ниският бизнес и фин риск се свързват отново с високата степен на Л.
  • Шин и Соенен – откриват връзката м/у Л и рентабилност. Анализират взаимоотношенията м/у ефективното уп – ние на оборотния капитал на фирмата и реализираната рентабилност. Връзката м/у ЦЛА и фин рентабилност е следната: по – дългият цикъл намалява рентабилността.
  • Емери предлага нов измерител – ЛАМБДА. Този коефициент измерва съотношението м/у наличните парични потоци и потенциалните нужди от парични потоци, като показва до каква степен наличните парични потоци покриват нейните парични задължения.
 • Външни ф-ри макроикономическата ситуация на икономиката (това най – вероятно е един от най – важните фактори които трябва да знаем като хора учили финанси, то добре че не е на мидицината или на биологията :D, чудя се дали няма и микроикономическа ситуация на икономиката) и ха-ра на дейността на фирмите.

 

Тема 3

Паричната теория като основа на уп-нието на ЛА

Проблемите свързани с уп-нието на ЛА се базират на 2основни теории:

 • паричнита теория за търсене на пари;
 • теория за фирмените финанси.

Търсенето на париот фирмите, като специална подгрупа икономически елементи е свързано с уп-нието на ЛА. Проблемите свързани с уп-нието на ЛА са пряко свързани с паричната теория, тъй като тя изучава влиянието на парите в/у икономиката и по – конкретно ролята на паричната маса при определяне на ценовото ниво и съвкупното производство.

 • Класическа школа– основен представител Фишър, една от първите теории обясняваща търсенето на пари, което не зависи от лихвения %. Според тази ко-вена теория ко-вото на пари в обръщение зависи от номиналnaта величина на съвкупния доход при  дадено ниво на дохода и определено ко-во стоки в обръщение. Ко-вената теория се свързва с изведената от Фишър връзка м/у паричната маса на съвкупните р/ди за стоки и услуги. Те от своя страна са представени като произведение на ценовото ниво и съвкупното производство, като ключов фактор (ф-р) във връзката м/у паричната маса и съвкупните р/ди за стоки и услуги Фишер извежда скоростта на парите, изразяваща колко пъти 1-ца пари се изразходва за покупката на стоки и услуги. Фишер допуска, че скоростта на парите е прогнозируема за кратък период от време, тъй като тя зависи от институционални ф-ри, които се изменят бавно във времето, което означава че промяната в паричната маса ще доведе до изменение в съвкупния доход. Търсенето на пари зависи от съвкупния номнален доход и не зависи от лихвения %.

Тезата за липса на връзка м/у търсенето на пари и лихвения % е застъпена в изследванията и на икономистите класици Маршал и Пигу, които търсят ко-вото пари, което икономическите агенти биха държали при условие, че последните разполагат с определена свобода. Именно в това техните изследвания се различават от тези на Фишер, който налага институционално ограничение на икономическите агенти. Според Маршал и Пигу 2 от свойствата на парите служат за мотив за държането на пари: парите като разменно средство; парите като резерв на богатството.

 • Кейнсианска школа – представител Кейнс. Тя се позовава на теорията за ликвидността на Кейнс, в която крайъгълен камък е лихвения %. Кейнс се противопоставя на икономистите класици от Кеймбриджката школа като разграничава 3 основи мотива за държането на пари: транзакционен; осигурителен и спекулативен.
  • Транзакционен– от своя страна се подразделя на:
 • мотив свързан с дохода, който зависи от сумата на дохода и нормалната продължителност на интервала м/у неговото получаване и неговото изразходване;
 • търговски мотив – според, който парите се държат, за да се запълни интервалът от момента на производството до реализацията на продукцията
  • Осигурителен- според, който ик. агенти търсят пари за осигуряване с/у неопределени обстоятелства, изискващи неочаквани р/ди при неочаквани възможности да се направят изгодни покупки, както и задържането на актив чиято величина е фиксирана в парично изражение, за да се посрещне с него последващо задължение.
  • Спекулативен– променя търсенето на пари от различни икономически агенти в зависимост от лихвения % като в случаите, когато негово ниво е високо търсенето на пари ще бъде ниско и обратно.

Според Кейнс първите 2 мотива за търсенето на пари при нормални пазарни условия зависят от общата активност на икономиката и от номиналния доход, докато спекулативния – от изменението на лихвения %.
Ф-ята на търсенето на пари на Кейнс дава възможност да се изведе скоростта на парите, която не е константна величина. Тя зависи от лихвения % като връзката м/у тях е право пропорционална, т.е при увеличение на лихв. % търсенето на пари ще намалее, а от тук скоростта на парите ще нарастне!!!!!

 • Неокейнсианска школа– представител Баумоу. Баумоу подобно като Кейнс изправя икономическите агенти пред избора м/у пари и облигации като търси отговор  на въпроса: „Колко често икономическите агенти трансформират богатството си от 1 вид актив в друг?“, т.е. от пари в облигации и обратното. Баумоу застъпва виждането, че паричните средства могат да се държат и да бъдат разглеждани като запас от стоки, с който притежателят им разполага. По този начин парите са държани, тъй като в даден момент могат да бъдат използвани от него като средство за размяна при сключване на сделки (осъществяване на транзакции). Освен това той допуска, че за икономическите агенти ползата от държането на пари в наличност си има цена, която е пропусната възможност те да донесат лихвен доход като бъдат вложени в облигации. Всеки 1 трансфер на богатството от пари в облигации и обратно е свързан с допълнителни транзакционни р/ди. Моделът на Баумоу допуска стабилно използване на богатството или запас от парични наличности, но на практика това не се случва. Съществуват периоди, през които икономическите агенти получават големи по размер парични наличности, а в други изплащат поредица от свои задължения. Именно тази неритмичност и несигурност Милър и Ор разглеждат и предлагат модел, чрез който да уп-вляват и да се минимизират сумите на транзакционните и лихвените р/ди за фирмата.

Милър и Ор допускат, че паричния баланс флуктуира (движи се) непредсказуемо като достига определена горна граница. Тогава фирмата влага такава част от паричните си наличности, в краткосрочни инвестиционни инструменти, така че те да достигнат до определено нормално ниво. След това паричните наличности продължават да се изменят стохастично (), докато достигнат определена горна граница. Тогава фирмата продава такова ко-во краткосрочни инвестиционни инструменти, че размерът на паричните наличности отново да се върне към своето нормално ниво. => паричните наличности се движат в определени граници (долна и горна), като разликата м/у долна и горна граница се нарича спред. В моделът на Милър и Ор нормалното ниво, към което се връщат паричните наличности не е средата м/у долна и горна граница, а 1/3-та от дистанцията м/у тях, като долната граница ще бъде достигната по – често.

 • Неокласическа школа–представител Фригман. Фригман приема, че в/у търсенето на пари влияние оказват набор от ф-ри, които са присъщи и за другите активи, и в частност богатството и очаквания доход на активите спрямо дохода от парите. Монетаристката теория за търсенето на пари на Фригман има 2 основни белега:
 • допускането, че очакваната доходност на парите не е константа, като по този начин лихвеният % има слабо влияние в/у търсенето на пари като по този начин постоянният доход се извежда като водещ ф-р;
 • предположението на Фригман за стабилност на ф-ята за търсенето на пари.

Тема

Бизнес кредит

 • Бизнес кредита е елемент на краткотрайния актив на фирмата. Той е тясно свързан с продажбената политика. Представлява изражение на способността на 1 фирма да получава стоки и услуги с/у обещание за бъдещо плащане. Използва се само в бизнеса и за закупуването и продажбата на стоки. Различава се от обикновения потребителски кредит в получената ст-ст. При търговския кредит (ТК) получената ст-ст са стоки и услуги за разлика от потребителския кредит, при който получената ст-ст е пари. ТК не е свързан с потребителския кредит, защото 1 бизнес го получава от друг, т.е. нарича се м/уфирмен кредит.
 • Нетен кредитен период– времето необходимо на купувача да погаси своето задължение преди то да се счита за просрочено.
 • Паричен дисконт – намаление на сумата  на  сделката, с което купувачът разполага преди плащането да започне да се счита за просрочено, т.е. преди да настъпи краят не нетният кредитен период.Не всички фирми позволяват паричния дисконт. Той се явява награда за добросъвестните платежоспособни клиенти, които спестяват на фирмата допълнителни р/ди свързани с несъбираемите и трудни събираеми вземания. Паричният дисконт не трябва да се смесва с търговския дисконт, който се явява ценово средство и няма връзка с момента на плащането.
 • Кредитния мениджър във фирматаработи под наблюдението на финансовият мениджър. Основните негови цели са: кредитна реализация на готовата продукция и събиране на вземанията. Той се стреми, колкото се може повече да намали срока на събираемите вземания от купувачите на продукцията и същевременно, колкото се може повече да удължи срока за погасяване на краткосрочните задължения към доставчиците.
 • Норма на борсовия оборот – нормално свободния кредитен период варира по продължителност според времето необходимо на купувача да продаде стоките закупени на кредит и да ги превърне в брой или в краткосрочни дългове. Продължителността на кредитния оборот се променя обратно пропорционално на нормата на борсовия оборот за всяка стока, т.е. колкото по-висока е нормата на борсовия оборот, толкова по-кратък е кредитния период.
 • Основни дейности на с-мата за събиране на вземанията– независимо от избора на с-ма, първата мярка в повечето случаи се състои в изпращане на см/ката за просрочено плащане. Друг подход са предопрежденията и напомнянето за събиранията. Тези предопреждения обикновено приемат формата на формуляри или стикери. Стикерите варират по цвят и съдържание, за да привличат вниманието за различните стадии на забавянето и да дадат възможност на кредитора да използва този метод повече от еднократно. Най – често използвания метод за събиране на вземанията са писмата. Те са масово и силно персонализирано средство за предаване на съобщение за събиране на вземанията. Следващ метод за събиране на вземанията са личните разговори.  Посредниците на търговците на едро и на производителите често изпълняват тази ф/я, въпреки че много такива кредитори съвестно избягват  да комбинират продаването и събирането. Телефонно обаждане (последен метод) – все по-често се наблюдава в ранните и късните стадии на съответния процес. Използването на полицисе използва от търговците на едро и дребно, като средство за ускоряване на плащанията. За разликата от класическата търговска полица тази полица се издава от кредитора с/у банката на длъжника и е една от най-спешните стъпки в събирателните вземания. Полицата се депозира в собствената на кредитора банка, която от своя страна я изпраща директно в банката на длъжника.
 • Главни цели на уп-ние на кредита:
 • Увеличаване на продажбите (бизнес обема) – величината на продажбите получена от 1 бизнес през определен период се определя от 2 елемента. На първо място това е продажната цена поставена на всяка отделна стока или услуга. Тази продажна цена на практика се определя от втория елемент – броят на единиците, които са произведени.
 • Наблюдаване величината на вземания свързани с кредита – различаваме външни и вътрешни ф/ри. Към външните ф/ри се причисляват: измененията във обема на кредитните продажби, произтичащи от колебанията на основната дейност; промени в обема на кредитните продажби със сезонен х-р. вътрешните ф/ри, които влияят в/у равнището на вземанията са: процедурите използвани при определянето на кредитните лимити; кредитните политики при отпускането на кредита; политиките и процедурите използвани при събиране на кредитните вземания.
 • К/лиране на кредитните р/ди и събиране на вземанията – обикновено фирмата извършва определени р/ди, когато отпуска кредит и събира вземанията. Тези р/ди включват: р/д на капитали; загуби от лош дълг; надници и заплати на лица, които участват в кредитните и събирателните вземания; плащане за външна помощ при събиране на вземанията.
 • Неплатежоспособност – понятието има различни измерения. Когато говорим за търговска неплатежоспособност се има предвид, че 1 длъжник се смята за неплатежоспособен, ако той или е възпрепятстван да плати задълженията си в обичайния процес на бизнеса, или не може да плати задълженията си, когато настъпи падежът независимо, че неговите активи могат да превишават пасивите му.

Важно значение има и тази неплатежоспособност, която съществува тогава, когато длъжникът бъде финансово възпрепятстван. Подобно състояние на финансовото затруднение може да е налице и когато длъжникът изпитва липса на оборотен капитал или активите му не могат лесно да бъдат превърнат в пари без значителна загуба от ст-стта им.
Друга форма е постоянната неплатежоспособност, разглеждана от законите на фалита, при която пасивите на длъжника превишават активите по средна ст-ст.

 • Фалит –правен процес, при който 1 неплатежоспособен длъжник се обявява за фалирал, като активите му се присвояват и ликвидират, а постъпленията се поделят по равно м/у неговите кредитори.
 • Ф/ри на кредитния риск (изпит) – известни като 4-те „К“:
 • Ка-во (х-р)– представлява тези х-ристики на 1 кредитен риск, който кара длъжникът да иска или да възнамерява да плати, когато изтече срокът на дълга.
 • Капацитет – способността за плащане, което означава възможността да се плати, когато се дължи даден дълг. Времето също влияе в/у капацитета, тъй като 1 кредитно задължение, което човек може да има възможност да посрещне за дълъг период може да не е изпълнимо за кратък.
 • Капитал – гаранция, че длъжникът може да бъде накаран да плати в дългосрочен план даже да се провалят х-рът и капацитетът.
 • Условия – когато се оценяват трябва да бъдат взети предвид дълготрайните и краткотрайните колебания на бизнеса.
Вторник, 02 Април 2013 20:04

Моделиране на търсенето на пари от фирмите

Написана от

Моделиране на търсенето на пари от фирмите

Управлението на ликвидните активи на фирмата обхваща модели, които са оптимизационни и целят да оптимизират разходите по трансфера на пари в пазарни ценни книжа и обратнотно. Типичен пример в това направление е изследването на Бригс и Сингс, което доказва, че ако фирмите решат да държат малки количества налини парични средства то те трябва да имат достъп до паричния пазар или да продават активи като и двете възможности трябва да се използват умерено поради свързаните с тях разходи. В случай, че фирмите решат да поддържат повече налиности, отколкото са необходими те трябва да вземат предвид алтернативната цена на парите. По този начин минимизирането на тези разходи или максимизирането на ползите от управлениетона ликвидните активи се оказва в основата на модела на оптимално разпределение на наличностите.

Един от най-често използваните модели за управление на ликвидни запази в областа на корпоративните финанси е този на Баумол – Тобин. Този модел е детерминистичен, докато моделът на Милър- Ор е стохастичен. И двата модела са известни като транзакционни, тъй като моделират търсенето на пари основно в качеството им като средство за размяна и същевременно се прави допускането, че парите като всеки друг актив се държат за потребление.

Изводи, свързани с транзакционното търсене на пари:

 • Изменението на лихвените проценти оказва негативно влияние върху транзакционото търсене на пари
 • Транзакционното търсене на пари е позитивно свързано с дохода, но тук трябва да се отчетат реализираните икономии от мащаба в количеството държани пари, което оказва влияние върху темпа на нарастване на търсенето на пари
 • Намалението на брокерските комисионни би намалило търсенето на пари
 • Ако равнището на цените се удвои, то дохода и брокерските комисионни също ще се удвоят, както и количеството търсени пари. Следователно търсенето на реални пари ще остане непроменено, тъй като нито лихвения процент, нито реалния доход ще се изменят

Серлетис достигс до извода, че търсенето на реални пари е правопорпорционално на корен квадратен от дохода и обратнопропорционалено на корен квадратен на лихвения процент. При липсата на транзакционни разходи няма да има търсене на пари, тъй като икономическите агенти ще синхронизират трансфера на пари с покупката на стоки и услуги. Серлетис математически доказва вероятността на направения от Мишкин извод, че увеличението на дохода води до по-малко увеличение на търсените количеста реални пари.

Представения модел на Баумол показва отличителни разграничения с постановките на количествената теория, тъй като се доказва икономия при мащаба на търсенето на пари, както и значимо влияние на лихвения процент. Всъщност това кара Брунер и Мелцер да преразгледат модела на Баумол, като доказват, че при големи стойности на дохода или малки размери на транзакционните разходи не се регистрира икономия от мащаба и по този начин заключават, че моделът на Баумол не би могъл да се приеме като алтернатива на количествената теория.

Атанасио, Гуисио и Джапели измерват транзакционните разходи на време като допускат, че мениджъра, който управлява ликвидните активи се нуждае от време, за да извърши транзакциите, а парите са средство, с което се пести транзацкиооно време. От тук следва, че оптималното ниво на паричния баланс се определя посредством връзката на поддържане на парични наличности. Оптимизационната задача се свежда до минимизриането на общите разходи, представляващи сума от разхода за транзакционно време и пропуснати лихви.

Фридман за разлика от кейнсианците и неокейнсианците не допуска, че паричните наличности са вид запас, а акцентира върху тяхната производствена функция, т.е. те са фактор на производството. По този начин той приема, че паричните наличности са аналог ба фиксирания капитал, а не запасите.

Придържайки се към вижданията на Фридма, Надири възприема реалните парични наличности като фактор на производството и смята, че като всяка друга капиталова инвестиция увеличаването на паричните наличности води до намаление на паричния поток и обратнотно, тъй като парите са част от оборотния капитал на фимрата, подпомагащ производството. Поддържането на адекватно ниво на парични наличности може да намали несигурността от посрещане на текущи задължения и по този начин да се избегне необходимост от нерентабилна разпродажба на активи. Изследователския интерес на Надири към излседване на търсенето на пари от фирмите е провокирано от това, че според него нито теорията за оптималния запас на Баумол-Тобин и Милър –Ор, нито теорията за предпочитане на дългосрочни активи на Фридман, Брунер и Мелцер, могат адекватно да отговорят и опишат фирмите онтосно поведението им за търсене на пари. Надири базира модела си на неокласическата теория, като реалните парични наличности се разглеждат като функция на нивото на дохода, нивото на цените и алтернативните разходи от държането на пари. Надири достига до следните изводи:

 • Дългосрочните лихвени проценти и изменението на лихвенияте нива са значими детерминанти на реалното притежаваен на парични средства
 • Съществува икономия от мащаба от държаенто на ликвидни активи, като то не зависи от избора на променялиа, която представлява мащаба
 • Реалните парични наличности са чувствителни към изменението на нивото на цените, като тяхната еластичност е по-ниска в краткросрочен период и по-висока в дългосрочен
 • Изравняването на действителното ниво на парични наличности към желаното е много бързо. Продажбите са по-добър измерител на мащаба, отколкото сумта на активите.

Коатес – посредством използването на метода на най-млаките квадрати достига до извода за бавно изравняване към желаното ниво на парични наличности. Коатес гради своя модел за управление на ликвидните активи върху произвдоствената функция на Коб-Дъглъс, като необходимия запас от парични наличности се определя от комбиниране на производствената функция и условията за пределна продуктивност на реалните наличности. Коатес доказва, че измението на номиналния лихвен процент не е измерител на бъдещите капиталови печалби или загуби и цената на парите в неговия модел се състои от два компоненета – реален лихвен процент и процентно изменение на нивото на цените.

Лекция 25.03.

Философия на управленеито на ликвидни активи

Управлението на ливкидни активи се възприема като част от краткосрочния финансов менуджмънт. То се възприема също и като част от управлението на оборотния капитал на фирмата подобно на управлението на запасите краткосрочните задължения и кредитните задъжения. Според Лий управелнеито на ликвидните активи включва администриране на ливкивдните активи и пасиви, набираенто на средства за денйността на фимрата. Това предопределя мониторинга на паричните плащания и постпъления да бъде от такова голямо значение. По този начин ще се осигури ликвидност, така че тя безпроблемно да посрещне задълженията. От организационна гледна точка отговорността за управлението на ликвидните активи е във функцията на финансовия менуджър, който същевременно отговаря и за управление на капиталовите разходи, управление на риска, стратегическо планиране, връзките с инвеститори и финансовото отчитане. В по-големите фирми са обособени две направления: счетоводство и ковчезничество.

Счетоводство – счетоводното направление се оглавява от главен счетоводител (контрольор), който отговаря за прилагането и контрола на счетоводната политика в компанията и одита.

Ковчезничество – ръководи се от ковчезник, който има за цел да контролира и наблюдава дейностите по инвеестициите, разпределението на капиталите и изменението на паричните наличности.

Според Тиген сътрудничеството между двете основни нашравления във финансовия мениджмънт е от ключово значение. Концепцията на тиген за управлението на ликвидинтие активи включва:

 • Разработване и провеждане на политика по управление на паричните наличности и инвестициите
 • Контрол и мониторинг на ликвидните активи и пасиви
 • Връзка с банкерите при управление на банкови сметки
 • Връзки с брокерите на ценни книжа при управление на инвестициите
 • Организация на информационната система за управление на ликвидните активи

Боер разработва концепцията за паричния разрив. Париния разрив е броя на дните между изплащане на закупените стоки и услуги и получаването на вземанията от клиенти. Колкото е по-дълъг този период, толкова ще са по-високи лихвените плащания. Към ликвидните активи се причисляват квазипарите, пари в брой и ценни книжа, които във всеки един момент могат да бъдат продадени. Основните два мотива за държането на ликвидни средства са: мотивът за сделки и мотивът за предпазливост. Мотивът за сделки има за цел да улесни разплащанията с доставчиците, персонала и кредиторите ако срокът на използване на замите е изтекъл. Мотивът за предпазливост се свързва с формирането и притежаването на сигурен бързоликвиден актив, необхосим за покриване на непредвидени плащания и неочакван дефицит на парични плащания.

Гундавели и Пачеко поставят прогнозирането на парични потоци като една от най-важните дейности при управлението на ликвдини активи. Важен етап в прогнозирането на парични наличности е оценяването на несигурността на прогнозата. В практиката са установени два подхода за определянето:

 • Оценяване на влиянието на несигурността на някои от входящите променливи (независими) на модела за прогнозиране върху някои от изходящите (зависими) променливи. В основата на този анализ стои анализа на чувствителността или известен като сценариен анализ.
 • Определяне на едновременното влияние на несигурността на всички входящи променливи върху всики изходящи променливи на модела за прогнозиране. Този модел е известен като Монте Карло симулация или симулационен анализ.

Анг утвърждава въпросас ликвидния излишък. Той определя ликвидния излишък като раз;ола между текущ размер на ликвидните активи и нормалното ниво необходимо за поддържане на опреативната дейност на фирмата. Въпреки че определението на Анг за ликвидния излишък е близко до интуицията, в литературата се предлагат и други дефиниции, например Оплър възприема излишъка на ликвидни активи като сума на притежаваните ликвидни активи над тези определени от фирмения модел за прогнозирането им. Моделът трябва да отчита направените инвестиции, паричните потоци от оперативна дейност, данъчните разходи, финансвоите разходи и дивиденти.

Изводи по отношение на практиката на фирмите да поддържат ниско или високо ниво на ликвидни активи:

 • Минимизиране на разходите (лихвени, по краткосрочни дългове) чрез поддържане на високо ниво на ликвидност
 • В период на постигане на посредствени финансови резултати нивото на ликвидните активи самостоятелногенерирано или от външни финансиране не е достатъчно
 • Фирмите, които са достигнали капацитета си за полуачване на дългово финансиране са склонни да поддържат по-високо ниво на ликвидните си активи
 • Големите фимри поддържат ниско ниво на ликвидност спрямо размера си
 • Открива се положителна връзка между държането на ликвидни активи и капиталовите разходи, като фимрите с по-добри възможности за растеж поддържат високо ниво на пазарни наличности
 • Фирмите, които са поставени под надзор на поемания риск имат по-високо ниво на ликвидни активи, отколкото тези, които не са поставени под надзор
 • Съществува определена корелация между чистия оборотен капитал и нивото на паричните средства. Това доказва тезата, че положителния чист оборотен капитал може да се възприема като заместител на паричните средства
 • Открива се системна отрицателна връзка между ликвидните активи и финансов лост
 • Волатилността на фирмата има положителна корелация с наличността на паричните средства

Материални запаси

В условията на производстводство и търговия икономически неизгодно е, както свръх запасяването, така и недостига на запаси. В първия случай средствата изразходвани за придобиване и съхранение на участват в обръщението. Във втория случай може да се наруши производствения процес, което може да влоши финансовото състояние на предприятието.

Производствените предприятия обикновено имат пет вида материални запаси:

 • Запаси на път – това са запаси, които в момента на отчитане се намират на път
 • Излишни запаси – от които предприятието няма нужда и са излишни поради смяна на производството
 • Налични запаси – запаси, съхранявани в складовете в момента на отчитането
 • Неликвидни запаси – запаси, които не са реализирани за даде период. Те се обръщат в следствие на ниското качество на продукцията, морално остаряване или изтичане на срока на годност
 • Крайни запаси

Производствените запаси трябва да се намират в предприятието, но в момента на отчитане не се използват. Те от своя страна се делят на:

 • Подготвителни запаси – които се намират оиради необходимост от подготовка на продукцията за потребление и производство
 • Текущи запаси – предназначени са за обезпечаването на производствения процес в периода на доставка
 • Буферни – съхраняванет се с цел осигуряване на непрекъснат производствен процес при сбъдване на непредвидени ситуации или забавяне на доставките.

Модели на материални запаси – детерминистични и стохастични. Детерминистични са моделите, които предполагат сигурност на търсенето. Те от своя страна биват статични и динамични. Статични са тези, при които коефициента на потребление е постоянен във времето, докато при динамичните, въпреки че търсенето е известно, то варира във времето.

Стохастичните модели на търсене на материални запаси се наричат още вероятностни. Те от своя страна биват стационарни и нестационарни. Стационарни – при които вероятностното разпределение на търсенето е постоянно във времето. Нестационарните – вероятностното търсенето не е постоянно във времето.

FaLang translation system by Faboba