Г Р А Ф И К     ЗА     З И М Н А    У С Л О В Н А      С Е С И Я    З А    ОКС  “ Б А К А Л А В Ъ Р“ 

З А   У Ч Е Б Н А Т А     2013/2014Г.

 

 

ДИСЦИПЛИНИ

БРОЙ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

 1. Икономикс

1. Основи на икономическата теория

1. Основи на икономическата теория на английски език

1.Основи на икономическата теория ДО София

1.Основи на икономическата теория ДО Хасково

2. Микроикономика

2. Микроикономика на английски език

2. Микроикономика ДО София

3. Макроикономика

3. Макроикономика  на английски език

3. Макроикономика ДО Хасково

4. Световна икономика

4. Световна икономика Хасково

5. Европейска интеграция

5. Европейска интеграция Хасково

6. Икономическа политика

7. Икономика и публичен сектор

8. Микроикономическа теория

9. Микроикономическа теория и анализи

9. Микроикономическа теория и анализи Хасково

10. Макроикономическа теория и анализи

10. Макроикономическа теория и анализи на англ.език

10. Макроикономическа теория и анализи Хасково

11. Човешки ресурси

12. Икономика на обществения сектор

43

2

54

13

253

4

2

78

1

2

52

3

1

3

21

40

5

1

1

5

2

2

12

23

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

9.00

8.30

9.00

9.00

8.30

8.30

8.30

9.00

8.30

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

8.30

9.00

9.00

9.00

 

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 


 

 1. Човешки ресурси и  соц. защита

1. Икономика на труда

2. Индустриални отношения

3. Човешки ресурси

4. Организационно поведение

4. Организационно поведение ДО Хасково

5. Социална политика

15

2

1

11

3

3

28.01.2014

02.02.2014

28.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

13.00

9.00

12.00

11.00

11.00

12.00

2055

2055

2055

2055

2055

2055

 1. Ик . социология

1. Икономическа социология

2. Социология

3. Икономическа култура

4. Обработка и анализ на данни с SPSS

5. Социология на икономическия живот

6. Социология на комуникациите

7. Социална политика

8. Фирмена култура

9. Антропология

4

2

1

4

1

1

2

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

 1. Политическа икономия

1. Стопанска история 

1. Стопанска история  ДО София

1. Стопанска история  ДО Хасково

2. История на икономическите теории

2. История на икономическите теории на англ. език

3

9

1

7

2

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

13.00

2019

2019

2019

2019

2019


 

 1. Индустриален бизнес

1. Икономика на предприятието

1. Икономика на предприятието ДО Хасково

2. Иновации в бизнеса

3. Бизнес мениджмънт

4. Стратегическо бизнес планиране

5. Организационна култура

6. Управление на човешките ресурси

4

1

10

2

1

1

2

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

4044

4044

4044

4044

4044

4044

4044

 1. Икон. на природните ресурси

1. Количествени методи

2. Екология и устойчиво развитие

42

1

28.01.2014

02.02.2014

10.30

13.00

2029

2009

 1. Икон. на недвиж. собственост

1. Управление на човешките ресурси

2. Икономика на недвижимата собственост

3. Финансиране на бизнес организацията

4. Логистични системи

3

1

7

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

П035

П035

П035

П035

 1. Предприемачество

1. Основи на предприемачеството

2. Иновации в бизнеса

1

3

28.01.2014

28.01.2014

12.00

12.00

2013

2013

 1. Интелект. собственост

1. Интелектуална собственост

2. Фирмена култура

3. Интелектуална собственост и авторско право

9

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

2113

2113

2113

 1. Физкултура и спорт

1. Физкултура

2. Физкултура и спорт I курс

2. Физкултура  и спорт I курс ДО София

3. Физкултура и спорт II курс

3. Физкултура  и спорт II курс ДО Хасково

6

39

1

28

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

 

СК

Бонсист


 

 1. Маркетинг и планиране

1. Бизнес планиране

2. Изследване на операциите

3. Маркетинг - Забележка: За студентите от всички направления БЕЗ поднаправление “ Икономика с чуждоез. обучение” и “Икономика с преп. на англ.език”

3. Маркетинг ДО Хасково

4. Моделиране в маркетинга

5. Прогнозиране и планиране

6. Фирмени анализи и прогнози

7. Маркетингови изследвания

8. Борси и борсови операции

9. Макроикономически анализи и прогнози

1

14

25

 

 

1

43

12

11

12

5

2

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

 

 

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

10.00

10.00

10.00

 

 

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

4007

2067

4007

 

 

4007

2067

4007

4007

4007

4007

4007

 1. Информ. техн. и комуникации

1. Компютърни мрежи и телекомуникации

2. Управление на операциите

3. Информатика ДО Хасково

4. Информатика и инф. технологии ДО Хасково

47

1

1

1

28.01.2014

31.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

9.00

11.00

9.00

9.00

3036

П035

2065

2065

 1. Статистика и иконометрия

1. Статистика

1. Статистика ДО София

1. Статистика ДО Хасково

2. Статистически изследвания

2. Статистически изследвания ДО Хасково

3. Статистическо изследване на зависимости

3. Статистическо изследване на зависимости на английски език

4. Въведение в иконометрията

4. Въведение в иконометрията на англ.език


5. Планиране и организация на извадкови статистически изследвания

6. Основи на иконометрията

6. Основи на иконометрията ДО Хасково

7. Икономическа статистика

102

42

28

43

9

32

7
 

8

1


7
 

1

7

1

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

 

13.30

13.30

13.30

 

13.30

13.30

13.30

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 

2009

2009


2009
 

2009

2009

2009

 1. Математика

1. Математика – І част

1. Математика – І част ДО София

2. Математика – ІI част

2. Математика – ІІ час ДО София

2. Математика – ІІ час ДО Хасково

3. Математика

4. Количествени методи

4. Количествени методи ДО София

174

1

72

1

1

14

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 1. Управление

1. Основи на управлението

1. Основи на управлението на анг.език

1. Основи на управлението ДО Хасково

2. Управление на човешките ресурси

3. Основи на управлението – I част

4. Основи на управлението – II част

5. Управление на промените

6. Стратегическо управление

7. Управление на комуникациите и връзки с

обществеността

8. Организационно поведение

9. Делови игри в управлението

9. Делови игри в управлението ДО Хасково

10. Антикризисно управление

13

4

3

1

5

2

9

1

1

 

3

2

3

3

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

 

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

 

9.00

9.00

9.00

9.00

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030


2030

2030

2030

2030


 

 1. Публична админ. и Регион. развитие

1. Регионална икономика

1. Регионална икономика ДО Хасково

2. Основи на публичната администрация

4. Протокол в публичната администрация

4. Управление на инфраструктурни проекти

5. Международни институции и администрация

5. Международни институции и адм. ДО Хасково

3

8

2

1

1

1

1

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

 

 1.  Финанси

1. Корпоративни финанси -  І комисия

1. Корпоративни финанси -  ІІ комисия

1. Корпоративни финанси на английски език

1. Корпоративни финанси  ДО Хасково

2. Публични финанси

3. Парична теория и парична политика – І ниво

4. Финанси

5. Банково дело

6. Основи на финансите  

6. Основи на финансите на английски език

391

 

4

2

27

59

39

9

225

8

28.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

19.30

19.30

19.30

19.30

15.30

12.00

9.00

12.00

19.00

19.00

ТЦ,Библ.

ТЦ,Библ.

ТЦ

ТЦ

ТЦ

2030

3037

2030

ТЦ,Библ.

Библ.

 1. Счетоводство и анализ

1. Основи  на счетоводството

1. Основи  на счетоводството ДО Хасково

2. Управленско счетоводство

3. Финансово счетоводство

4. Счетоводство на застрахователите

5. Счетоводство

5. Счетоводство ДО Хасково

34

1

3

23

2

5

5

29.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

10.00

10.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

1039

1039

1039

1039

1039

1039

1039

 1. Финансов контрол

1.Одит в публичния сектор

2.Митнически контрол

7

1

31.01.2014

31.01.2014

11.00

11.00

5004

5004


 

 1. Икономика на транспорта

1. Проектиране на развитието на транспорта

2. Транспорт и застраховане

3. Прогнозиране и планиране в транспорта

2

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

3057

3057

3057

 1. Национална и регионална сигурност

1. Информационни технологии

2. Управление на иновациите и инвестициите

1

1

28.01.2014

29.01.2014

9.00

11.00

2023

П045

 1. Икономика на туризма

1.Основи на туризма

2.Специфични инструменти на финансиране

3.Хотелиерство и ресторантьорство

4.Икономика на туризма

8

12

4

7

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

П045

П045

П045

П045

 1. Стопанска логистика

1. Логистични системи

2. Стопанска логистика

3. Потребление и рециклиране на материалните ресурси

3

6

1

01.02.2014

28.01.2014

29.01.2014

 

9.00

12.00

9.00

2023

3032A

3039

 1. Икон. на търговията

1. Търговия

2. Цени и ценообразуване

3. Финансов мениджмънт на търговката  фирма

2

1

4

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

13.00

13.00

13.00

П046

П046

П046

 1. Медии и обществени комуникации

1. Икономика на медиите и културните индустрии

2. Теория и практика на текста

3. Устойчиво развитие и медии

4. Медийна регулация

1

1

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

31.01.2014

10.00

10.00

10.00

12.00

2035

2035

2035

2035


 

 1. МИО и бизнес

1. ВИО на България

2. Институции в ЕС

3. МИО

4. Конюнктура и прогнозиране на международните пазари

5. Маркетинг - Забележка: За студенти в поднаправление “ Икономика с чуждоез. обучение” и “Икономика с преп. на англ.език”

1

2

1

6
 

6

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014
 

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00
 

10.00

3009

3009

3009

3009


3009

 1.  МО

1. Международни спорове и конфликти

2. Международни спорове и конфликти – ІІ  ч.

3. Политическа история на Европа и САЩ до Първата световна война

4. Политическа история на модерния свят

5. Външна политика на България – I част

6. Оценка на въздействието на политиките

7. Политическа икономия на международните отношения

8. Увод във външната политика

9. Външна политика в Европа

10. Външна политика на САЩ

11. Национален въпрос на Балканите

51

7

16

 

3

10

5

4
 

11

1

5

4

01.02.2014

28.01.2014

31.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

28.01.2014

28.01.2014


29.01.2014

29.01.2014

28.01.2014

27.01.2014

15.00

15.00

14.00

 

11.00

14.00

15.00

15.00


12.30

11.00

15.00

11.00

2009

3036

3009

 

3009

3060

3036

3036


3067

3009

3036

3009

 1. Политология

1. Политология

2. Политически маркетинг

3. Въведение в политологията

4. Политически анализ

5. История на политическите идеи – II част

6. Методология и методика на политическия анализ

7. Политически партии и партийни системи

1

10

1

1

1

9

1

30.01.2014

28.01.2014

30.01.2014

28.01.2014

27.01.2014

28.01.2014

30.01.2014

11.00

13.00

11.00

13.00

11.00

13.00

11.00

2030

3008

2030

3008

2019

3008

2030


 

29. Катедра “Чужди езици”

 


1. Английски език – I чужд език – I част

2. Английски език – I чужд език – II част

3. Испански език- 2 чужд език – І част

4. Немски език – I чужд език I част

5. Немски език  - II чужд език Iчаст

 

14

9

6

3

2

 

02.02.2014

02.02.2014

27.01.2014

02.02.2014

02.02.2014

 

12.00

12.00

10.00

10.30

10.30

 

3053

3053

П052

П050

П050

30. Право

1. Административно право и административен процес

2. История на българската държава и право

3. Основи на правото

4. Облигационно право

5. Римско частно право

6. Търговско право

7. Наказателно право

8. Конституционно право

9. Семейно и наследствено право

10. Латински език

11. Проектиране на правни системи

12. Общо учение на държавата

13. Европейско право в областта на обществото

14. Концепция и интерпретация на правен текст

4

20

36

4

1

8

48

1

1

1

1

1

2

1

 

30.01.2014

31.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

29.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

10.00

11.00

15.00

10.00

14.00

9.00

10.00

9.00

9.00

9.00

9.00

15.00

2112

5007

3050

5007

5004

3050

П036

2112

3050

2112

2112

2112

2112

5004

 

Публикувана в ИКОНОМИКА
FaLang translation system by Faboba