Понеделник, 01 Април 2013 20:08

Как се пише МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Структура и съдържание на

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 

КЛЮЧОВИТЕ АКЦЕНТИ в Мотивационното писмо:

  • Посочване на придобит трудов опит, особено на такъв във връзка с кандидатстването за позицията.
  • Свързан опит – упражняване на други дейности.
  • Увереност, че позицията е точно за теб.
  • Изразяване на готовност за ангажираност с каузите на фирмата.
  • Споменаване на име на евентуален референт.
  • Силен край, в който се изразява нетърпение за интервю.

 

 

ВАЖНО:

  • Всяко мотивационно писмо се изготвя специално и конкретно във връзка с кандидатстването за определена позиция!
  • Мотивационното писмо не трябва да е по-дълго от една страница!

 

 


Примери за Мотивационно писмо:

 

Петров, Иван

ул. „Княз Борис” №77

Варна, 9002

089ххххххх

aggressive@e-mail.com

„Златна Корпорация” АД

Ул. „Щастие”, София 1000

На вниманието на: г-н Стефан Иванов

Ръководител Отдел „Човешки ресурси”

в „Златна Корпорация” АД

 

 

Варна, 22.03.2013 г.

Предмет: Мотивационно писмо

 

Уважаеми Г-н Иванов,

Пиша Ви, за да Ви предложа евентуално сътрудничество с надеждата, че бих могъл да отговоря на интересите и нуждите на Вашата организация.

Както ще видите от приложената автобиография, притежавам диплома (кратко представяне на дипломата/дипломите, които по-подробно са описани в CV-то) и имам придобит трудов стаж (???) години в следните области: ().

Считам, че притежавам необходимите умения за обявената длъжност във Вашата компания. Аз съм мотивиран по отношение на работата и съм готов да добия специфичните умения в изискваната област на ().

Надявам се, че ще имам възможността да се срещна лично с Вас за едно по-задълбочено интервю, на което Вие ще можете да оцените моето предложение за съвместна работа в областта на (), за която считам, че притежавам необходимите умения.

Склонен съм да обмисля различни договорни отношения (или договора, който сте склонен да приемете).

В очакване на интервюто, което може да последва този първоначален контакт.

 

С уважение,

Подпис ........................


Име и Фамилия
Адрес
Телефон
E-mail

 

Дата

Уважаеми г-не / г-жо,

Чрез това писмо бих искал(а) да кандидатствам по обявата за длъжността ………………, публикувана във …………………….

Опишете с какво предизвиква интереса ви позицията за която кандидатствате.

 

Опишете защо смятате, че сте подходящ за тази позиция.

 

Опишете с какво вашите умения и знания биха допринесли за представянето на компанията.

 

Ще Ви бъда благодарен(на), ако разгледате моята кандидатура и ще се радвам на възможността да обсъдим опита ми и плановете ми за развитие.

 

С уважение,

Име и Фамилия

 

 

Приложения:

  • Автобиография
  • Препоръки (ако имате и ако не са директно изпратени)
Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba