Матурата по география и икономика

География и икономика е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. В последните две години матурата по география масово се избира от учениците. Темите, които застъпва, са лесно разбираеми от учениците и това ги прави лесни за учене. Конструкцията на самата матура е разделена на няколко части. Първата част съдържа 30 въпроса, в които трябва да се посочи верен отговор измежду четири възможности. Разнопосочни теми обхващат тези въпроси, сред които са природни зони на Земята, природни ресурси, световни организации, полезни изкопаеми, почви, световно население, демографска структура, география на България, география на световното стопанство, регионална география, природногеографски области и подобласти и други. Следващите шест задачи са с посочване на отговор от учениците. 37-ма и 38-ма задача са свързани с разчитане на географски карти. Последната 39-та задача е писане на разработка по даден географски въпрос. Посочени са и напътстващи въпроси. И тук както и във всички останали матури, общият брой точки, които може да събере всеки зрелостник е 100. Те са разпределени по следния начин: първите 30 въпроса носят общо 30 точки, за всеки верен отговор по 1 точка; задачите от 31 до 36 носят още 15 точки; задачите, върху които се работи с карти, носят 25 точки; последната творческа задача носи още 30 точки.

Публикувана в матура
FaLang translation system by Faboba