Структура и съдържание на

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНОТО ПИСМО

 

 

Препоръките трябва да имат следната СТРУКТУРА:

 

1/ Документът започва с името на автора (референта) и неговата длъжност. Това обикновено е бившият шеф или мениджърът по персонала на предприятието.

 

2/ ВЪВЕДЕНИЕ. В него референтът посочва:

 • от колко време и в качеството на какъв познава кандидата;
 • функцията на препоръчвания в бившата му месторабота (фирма),
 • времето, през което са работили заедно.

 

3/ ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ. То задължително включва обективен и задълбочен анализ на личността и свързаните с работата характеристики на кандидата:

 • Посочат се положителните характеристики на кандидата.
 • Посочат се препоръчителните области на развитие на кандидата.
 • Следва изброяването на професионалните постижения на кандидата, като посоченото в препоръката трябва задължително да бъде подкрепено с факти и примери.
 • Добре е да се акцентира върху по-важните задачи, с които препоръчваният се е справил през посочения период. Това могат да са например участия в по-отговорни проекти, презентации на фирмата на важни форуми, евентуални награди.
 • Документът трябва да съдържа отговор на въпроса защо служителят е напуснал фирмата, която го препоръчва.

 

4/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Включва препоръката на референта за наемането на кандидата, предадена в кратка и ясна форма. Желателно е да бъде посочено за какви длъжности е подходящ кандидатът.

 

5/ Завършва се с името и подписа на пишещия, неговия телефон и адрес за контакт.

 

 

 

 

 

ВАЖНО:

 • Внимавайте направената на кандидата характеристика да не бъде прекалено тежка!
 • Препоръките не трябва да са дълги! Телеграфно кратките документи пък създават впечатлението за отбиване на номера. Според консултанти по персонала стандартната препоръка не бива да надхвърля една и половина печатни страници текст.
 • Писмените препоръки имат най-голяма стойност, когато са изпратени отделно и директно от референта до искащия препоръката и когато са разработени специално за заемане на конкретната длъжност в определената компания.
Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba