Същтност на понятието “Фирмена сигурност”

Под сигувност едни смятат,че е максимална надежност други защитеност,закрила и тн.Въпропосът за вифмената сигурност е пряко свързан с оцяляването на фирм.в пазарната среда и би било най добре да се използва думата защитеност.Понятията защитеност и самозащита са свързани.

ОпределениеФ.С.-особен вид структура и организация във фирмата ,работеща законосъобразни нормативни докум. Защитаваики физически хора,собственост,бедствия,аварии,информац.закрила осъществявана с опред.мерки и пълно съдеиствие на фирм.служители.

Фирмена сигурнос.-државна ,чуждестр,частна.В закона Нац.сигур има задълж за: Констит.ред ,иконом и фин.сигурн.ееколог сигурн.сигур.на насел. Според чл.3 понятието държ.фирм.сиг.-трябва да:охранява и контрол обекти,изпълнява информ.закрил.чрез опред. Мерки и накрая секазва че служ. в нац,служ сиг за офицери.Субекти в държав. Служ. Сиг. Са само офицери от регионалните служби за сигурност.Обекти са:държавни органи и сведенията в тях които представляват държавна и служеб.тайна.Офицерите по сигурн. и режима зависят много от държ.ръководител,лошото е че в повечето случаи на тях се гледа като натрапени и нежелани.Лошото в състемата е липсата на точно определени субекти я прави неефективна.

Видове Ф.С.-по собственост бива -държавна,частна,смесена,чуждестранна.Според Дейността бива:Търговска,производствена,банково-кредитна,Застрахователна,екологич,туризъм и ъслуги,транспортна,сравеопазване,издателска.И според Начина на изпълнение бива:собствена,поръчкова,смесена.И според Целите и задачите:Колективна,Обслужваща едър,дребен,и среден бизнес.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba