Матурата по биология и здравно образование

Биология и здраво образование е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Въпреки дълбоките познания, които изисква предметът, не липсват желаещи, които да се явят на матура по биология. Матурата е подходяща за бъдещи лекари, които могат да докажат знанията си и на такова равнище. Областите от биологията, които са застъпени тук са: равнища на организация на живата материя, популация, биоценоза, екосистема, биосфера, структура на клетката, процеси в клетката, генетични процеси, метаболизъм, индивидуално развитие при животните и човека, еволюция на организмите и други. Самата матура по биология е разделена на две части. Първата част съдържа 35 тестови въпроса, в които трябва да се посочи за верен един от четири възможни отговора. Втората част, в която се намират и последните 15 задачи от матурата, е с посочване на свободен отговор. Сред тези задачи има такива, в които трябва да се отговори с Да или Не, да се анализира таблица, да се посочат верни твърдения и други. Оценяването и тук е на базата на събран точки, максималният от които е 100. Първата част от 35 въпроса носи и 35 точки. Останалите 65 точки се дават за верни отговори на задачите от втората част. 11 задачи носят по 4 точки, 3 по 15 и 1 по 6 точки.

Публикувана в матура
FaLang translation system by Faboba