Матурата по български език и литература

Тази матура, както повечето от Вас знаят, е задължителна за всеки един ученик, завършващ   12-ти клас. Тя съдържа 41 въпроса, разделени в няколко категории. Има тестова част, съставена от 33 въпроса, в които се оценяват познанията на учениците, засягащи правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма. Има и литературни въпроси, в които трябва да покажат знания, касаещи българските автори и българската литература. От 2012 година Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) добави в изпитния вариант нови въпроси, които са формулирани на базата на два текста. Повечето от тях са тестови.   В един от тях учениците трябва да се справят с предизвикателството да отсеят това, което са прочели в двата текста и да ги разграничат от останалите твърдения, които са дадени като неприсъстващи в дадените текстове. Има и друг въпрос, в чийто отговор трябва да се посочат приликите между дадените текстове. Необходимо е и да се формулира кратко резюме на един от текстовете. В друга от задачите от изпитния вариант е нужно да се напише теза по един от два изброени въпроса. В следващата поред задача трябва да се избере една от посочени три думи и да се постави в текст. Има задачи, в които зрелостниците трябва да използват знанията си за правилно членуване, учтива форма, поставяне на нужните местоимения в изречения и поставяне на препинателни знаци. Нови два въпроса са формулирани на базата на откъс от литературен текст, в които трябва да се чете с разбиране. Предпоследният въпрос отново цели да покаже знанията на дванадесетокласниците по българска литература. Последният 41-ви въпрос навярно е известен на всички. Той показва умението на учениците да разсъждават по даден откъс от литературна творба. Необходимото в случая е написаното да бъде съобразено със стандартите за писане на интерпретативно съчинение или есе. Формата на аргументативния текст се посочва и избира от зрелостниците. Максималният брой точки, които може да получи всеки ученик, е 100.

Публикувана в матура
FaLang translation system by Faboba