Как се свързва (инсталира )МУЛТИМЕДИЯТА към компютър

Мултимедиен проектор под наем

- Преди да свържете мултимедийния проектор изключете лаптопа.

Стъпка 1 (свързване на кабелите)

- Преди да свържете мултимедийния проектор изключете лаптопа.
-Включват се токовия кабел към ел. инсталацията и мултимедията.
-Включва се VGA кабела за картината (от единия край в мултимедията и от другия в лаптопа, кабела от двете страни е еднакъв, няма значение коя страна къде ще се включи)
Примерна схема 1
свързване на лаптоп към мултимедиен проектор
- Копчето отзад маркирано с № 1 на мултимедията трябва да се натисне в позиция 1 (ON-включен) .
- Копче № 2 отгорната старна на милтимедията (on/stand by) се натиска за да започне работа мултимедията, чака се малко (около1 мин.) след това, за да загрее лампата на мултимедията и да е появи образ от комплютъра, който ще включите след малко. Ако решите да натискате безразорно копчето може да не се не се появи веднага нищо защото при мултимедиите премнинаването от режим включено към режим изключено се преминава бавно.
СТЪПКА 2 Включете лаптопа.
• След като лампата на милтимедията е вече включена (трябва да свети индикатора LAMP-индикатор лампа ), натиснете функционалния клавиш на лаптопа "Fn", който се намира в лявата страна на клавиатурата на лаптопа, като едновременно с това натиснете и един от "F" клавишите, намиращи се на най-горния ред на клавиатурата. За различните модели лаптопи този клавиш е различен. Ще го познаете по отпечатаните на него LCD / CRT или малка икона, изобразяваща монитор клавиши от клавиатурата на лаптоп FN и F

По този начин се прехвърля дисплея на лаптопа към мултимедийния проектор. Повторете клавишната комбинация още веднъж, ако не виждате изображението на екрана на лаптопа .
-Ако след това ако не се появи образ натискате бутона INPUT в нашия случай трябва да е в режим
computer 1 (ако сте сложили кабела за картината VGA на друго място различно от посоченото с лепенка масто за целта, натискате няколко пъти INPUT докъто не се появи образ)

СТЪПКА 3 Регулиране на картината.

Височината на мултимедията може да бъде регулирана посредством копче № 3 копчето трябва да бъде натиснато през цялото време докъто височината се ригулира, чрез падащото черно на цвят болче, когато фиксирате височината пускате копчето номер 3 и то фиксира черния болт.

Фокосиране на картината се прави чрез въртена на копче №4 напред и назад.

ВАЖНО- ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ на проектора:
- да се изключи първо от дистанционното (с зеленото копче) или от копче №2 на мултимедията .
- след това трябва да се изчака докъто индикатора за лампата не спре да мига или светитова трае около 2 мин ( това се прави за да не изгори лампата на проектъора).
-чак след това проектора се изключва от токаПубликувана в МУЛТИМЕДИЯ
FaLang translation system by Faboba