Неделя, 25 Декември 2011 01:17

Цели и задачи на физическата защита

Цели и задачи на физическата защита

Сектор физическа охрана –За да има ефективно противодействие на ФС с/у многото заплахи са необходими събкупност от множество меропрятия:

рганизационно правни(лицензиране на структурите на ФС)-издаване на решения за осъществяване на дейности.съобразяване дейн. на физическата охрана според закона и изграждането на гигнално охранит с-ма.организационно структурни-приемане най подходящ модел за физич. Охрана и разработване варианти за преструкторирането и както и провеждане щатните длъжности в съов. Със закона.организац.управленски-утвърждаване на функционал.задълж на физическата охрана и суответни комисии за отвърждаването иорганиз. Практически--изграждане на производствени зони със самостоятелни с/и за достъп-проектиране помещения.организац.-технически-изучав.уязвимите места –тенич.обезопасяване на раиони. Сектор Физическа охрана на хора,имущество идг.

има няколко цекции.1.Охрана на стационарни обекти:ефективна е тази охран.с/ма която разкрива проникване в най ранен стадии,като най ефикасно е използването на пръстеновиден принцип.Ефективността на цялата с-ма зависи от изпреварването на минималното време.Към факторите опред.бр. на служ. Във визич.охрана и ангажираната техникаса:-способи за тайно нерегламентирано проникване винаги е добре да има и някакви средства за невидима комуникация, като микрослушалка,условия на местността,предмет на фирмена дейност.През деня охраната контролира чрез пропускателен режим

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba