Матурата по химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Матурата по химия, заедно с останалите матури по природни науки, стават все по - желани от учениците. Това е така, защото се засилва интересът за продължаване на образованието в посока изучаване на природни дисциплини. Конспектът за матурата по химия съдържа следните теми, изучавани в девети и десети клас: Химични елементи, Строеж на атома, Строеж на атома и периодична система, Химична връзка и строеж на веществото, Азотна и въглеродна групи, Структурна теория, Въглеводороди, Хидроксилни производни на въглеводородите, Карбонилни производни на въглеводородите, Карбоксилни производни на въглеводородите, Мазнини, Сапуни и синтетични миещи вещества, Въглехидрати, Мастни амини, Аминокиселини, Белтъчни вещества, Ароматни съединения, Наркотични вещества, Полимери, пластмаси и химични влакна, Скорост на химичните процеси, Топлинен ефект при химичните процеси, Химично равновесие, Разтвори, Разтвори на електролити, Метали от ІV, V и VІ периоди. Матурата по химия и опазване на околната среда, подобно и на останалите матури, е разделена на две части. Първата от тях е съставена от 35 въпроса, на които трябва да се посочи отговор измежду четири. Сред тези задачи могат да се открият такива, свързани с химични уравнения, графики, конкретни химични съединения и вещества. Следващите и последни 15 задачи са със свободен отговор. И сред тях също има задачи, формулирани на базата на химични уравнения, но тук те трябва да се разработят изцяло. Има задача, в която е даден текст с липсващи думи, които трябва да се попълнят. Към задачите има приложени и две таблици в помощ на учениците - Периодична таблица на химичните елементи и Разтворимост на соли, хидроксиди и киселини във вода. И тук пълният брой точки е 100. Първата, тестова част, носи 35 точки, а втората част - 65.

Публикувана в матура
FaLang translation system by Faboba