Untitled Document

Въпроси от изпита по оперативен финансов мениджмънт

затворени и отворени въпроси

  1. Какво представлява търговската неплатежоспособност? (отворен)
  2. Понятия, описващи кредитния риск (4-те К) (отворен) – Капитал, характеристика, др.
  3. Постановки на неокейнсиаската школа в паричната теория, свързани с търсенето на пари (затворен)
  4. Кои са 5-те вида материални запаси (отворен) – материали, стоки, продукция, горива, полуфабрикати
  5. Формулата на коефициента на незабавната ликвидност (затворен)
  6. Моделиране на търсенето на пари от фирмите – представители (затворен) – Баумол-Тобин и Милър-Ор
  7. Вътрешни фактори, които влияят върху ликвидността на фирмата (отворен) – рентабилността, финансовата задлъжнялост, кредитния рейтинг, нивото на бизнес и финансов риск
  8. Кои са динамичните величини (отворен) (от Количествените техники и подходи при управление на ликвидните активи на фирмата) (цикъл на ЛА-Гитман, нетен търговски цикъл и др.)
  9. Коя част от баланса представлява оперативния финансов мениджмънт? (отворен) (краткосрочните активи и пасиви и ЧОК)
Публикувана в ФИНАНСИ
FaLang translation system by Faboba