Цели,задачи и функции на служ. Фирм.сиг.

Главна цел:да се осигури надеждна и оптимална защита от всички възможни за фирмата опасности,за да може тя да оцелее и просперира.Перспективни цели:1.цялостно изграждане на най-добрата за фирмата структорна организация за сигурност(модерн.технч. с-тва,да е оптимална и изпълнява целите и задачите.).2.Разработване на законосъобразните нормативни документи(да гарант.цял защитим. На служит.да са законосъобр.). 3.практически действия(да не наруш.зак,да са проф.да изп.новостите в науката).Текущи цели:1.създаване на структурната организ.(да бъде от професионалисти,според предм. На дейност на фирмата)2.Разработване на законосъобразни документи.2.Разработване на законосъобразни документи.3.Практически действия. Задачи Фирмената Сигурност:

-с наличните средства да се изградят оптимална съгурност.-чрез подходящи технич. Средства да се защитят произв.дейн.-съхранят фирм. Тайна.-използв на норматив. с-ма.-локализиране на канали за изтич. информ.-изуч.подбор възпитание служителите във фирмата.-създаване с/ма за получ.информац.Функции- произтичат от задачите и целите.Установяване обстоятелствата на нелоялна конкуренция:ЗЗК чл.2.тя може да бъде заблуждаващи цени,разгласяване на търговска тайна и др.Търговска тайна е решения и данни пряко свързани със стопанската дейност чието узнаване може да направи увреждане на стопанските интереси.Намиране на данни за нарушения на служители. Може да засегне близки отношения,ако фирмата е свързана с групировки

Ще влезе в конфликт със собствената си сигурност,тъй като функцията н ФС не е да прикрива престъпления.престъпления с които ФС се занимава са против собствеността и против персонала. Разбиране за некредитоспособните и надежните партниори.-дали имат слабост към хазарт,наркотици,имат ли дългове и др.Изучаване негативните аспекти на пазара-влиание на сенчестата икономика,криминогенна обстановка,предложение запротиводействие Осигуряване на реда и сигурноста където фирмата провежда меропрятия.Инструктиране фирм.персонал за сигурността. Издирване на липсваща фирмена собственост Пожаро охранителна дейност.Пожароохранителна дейност.

Разледване разгласяването на фирмената тайна-(тя не е държавна тайна,определ от собственика ,специален ред за нейното изготвяне)разследването при изтичане на фирмената тайна се извършва така:1)човек,2)документ3)изделие-процес.Събиране инфо за лица в договорни отношения с фирмата:всяка фирма склъчва-търговски и трудови договори.

Разследване на незаконно използване на фирмени знаци,марки ,печати.Издирване на изчезнал служител.-криминални и не крим. произшествия,незавишести причини(арест,психич.заболяване и др.),проблеми от личен и служ.характер . Защита на живота и здарвето на фирмените служители.физическа защита на фирм.служители Охрана на фирмен.собственост. валута,машини,документацжия идр.Набиране кадри за ФС обучението им.Провеждане на защитни дейности при бетсвия аварии и катастрофи.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba