Матурата по физика и астрономия

Физика и астрономия е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Това е дисциплина, която не е особено предпочитана от учениците. За тях интерес представляват география и икономика и история и цивилизация. Въпреки това матурата по физика и астрономия все още е актуална и е на разположение на желаещите да я изберат за втора матура. Темите, които влизат в конспекта, са Електростатично взаимодействие, Еднородно електростатично поле, Проводници и диелектрици, Постоянен електричен ток, Електрични вериги, Приложения на електричния ток в различни среди, Магнитно взаимодействие и магнитни материали, Електромагнитна индукция и променлив ток, Хармонично трептене, Механични вълни, Електромагнитни вълни, Разпространение, отражение и пречупване на светлината, Вълнови явления при светлината, Видове лъчения и техните източници, Инфрачервени и ултравиолетови лъчи, Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците, Атоми и атомни преходи, Атомно ядро и ядрени реакции, Елементарни частици, Еволюция на звездите, Поглед към Вселената. Самите задачи от матурата са разделени в две части. Първата от тях съдържа 40 тестови въпроса, на които трябва да се посочи един от четири възможни отговора. Останалите 10 от общо 50 задачи са с посочване на свободен отговор. Тестовата част от матурата носи на учениците 60 точки (за верен отговор по 1,5 точки). Задачите от 40 до 50 носят общо 40 точки (по 10 за всяка). Така общият брой точки става 100.

Публикувана в матура
FaLang translation system by Faboba