Примерни теми за реферат или есе по дисциплината „Международен маркетинг”.

 

 

 1. 1.Маркетинг на (туристическа фирма по избор);
 2. 2.Маркетинг на туристическата дейност в (област, регион, град по избор);
 3. 3. Маркетинг на (предприятие от хранителната индустрия по избор);
 4. 4. Маркетинг на ( фирма за финансови международни услуги по избор);
 5. 5.Оценка и анализ на МБС за външноикономическата дейност (на фирма, на индустрия или на държава по избор);
 6. 6. Възможности за увеличаване на приходите от културно-историческите обекти (в регион по избор);
 7. 7. Организация и управление на културно-исторически обект в България (по избор);
 8. 8. Стратегии за повишаване ефективността на (туристическа фирма по избор);
 9. 9.Международни маркетинг стратегии на (фирма по избор);
 10. 10.Подходи за навлизане на международния пазар на (фирма по избор);
 11. 11.Възможностите на интернет за утвърждаване имиджа (на фирма по избор) на международните пазари.
 12. 12.Ролята на Online маркетинг проучвания за (фирма по избор);
 13. 13.GS1 за повишаване на маркетинговата ефективност;
 14. 14.Транснационализацията на българска фирма (по избор).
 15. 15.Франчайзинг добри практики;
 16. 16.Фирмени сливания и поглъщания в международния бизнес-добри практики.
 17. 17.Оценка и анализ на международните стратегии(на фирма по избор);
 18. 18.Възможности за увеличаване на приходите (на фирма по избор) чрез международно лицензиране;
 19. 19.Продуктово диференциран маркетинг (на фирма по избор) за ефективно настаняване на международния пазар;
 20. 20.Възможностите на интернет за утвърждаване имиджа (на фирма по избор) на международните пазари.
 21. 21.Брандинг стратегии (на фирма по избор);
 22. 22.Продуктова политика (на фирма по избор) на международния пазар;
 23. 23.Ценова политика (на фирма по избор) на международния пазар;
 24. 24. Комуникационна политика (на фирма по избор) на международния пазар;
 25. 25. Дистрибуционна политика (на фирма по избор) на международния пазар;
 26. 26. Ролята на политическия маркетинг за привличане на чуждестранни инвестиции и на върхови технологии;
 27. 27.Онлайн реклама на (фирма по избор)– място и роля на социалните мрежи.
 28. 28.Маркетингово проучване на износа на български хранителни продукти;
 29. 29.Маркетингово проучване вноса на хранителни продукти в България;
 30. 30.Проучване на МБС за по-ефективна локализация на българските винопроизводители зад граница?
 31. 31.Проучване на основните сходства и различия между културите в страните от ЕС и (по избор: Индия; Китай, Япония, САЩ, ЮАР, ИРАН, Русия);
 32. 32.10 най-значими за международния пазар български предмети и услуги;
 33. 33.Ролята на политическия маркетинг за привличане на чуждестранни инвестиции и на върхови технологии;
 34. 34.Ролята на изискванията на ЕС към производители и търговци за ММ.
 35. 35.Ролята на основните международни междуправителствени органи и организации за регулиране на международния бизнес?
 36. 36.Ролята на основните международни неправителствени органи и организации за регулиране на международния бизнес?
 37. 37.Основни политически и правни фактори на недоволните от глобализацията.
 38. 38.Проучване на благоприятните условия и предпоставки за излизане на българска фирма (по избор) на външния пазар
 39. 39.Оценка и анализ на БВП на човек от населението за България спрямо този на съседните страни.
 40. 40.Възможностите на българската икономика да развива високотехнологични производства, да произвежда и изнася стоки с висока степен на преработка и висок дял на иновативност.
 41. 41.Оценка и анализ на видовете рискове за ВИД на българска фирма (по избор);
 42. 42.Маркетинг на туристически услуги в област и град ... (по избор).
 43. 43.Благоприятни условия и предпоставки за минимизиране на риска при излизането на (българските фирми или на фирма по избор) на външния пазар;
 44. 44.PEST анализ (на фирма по избор);
 45. 45.Същност и роля на реинженеринговия анализ на международната бизнес среда.
 46. 46.Същност и роля на международното маркетинг-проучване.
 47. 47.Организация и управление на международната маркетинг дейност на (фирма по избор).

 

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba