Субекти и Обекти на Ф.С./Обекти на фирм шпионаж:

Обекти - хора(служит.партниори,семеиствата им,задълженията им),фирми(произв.,научноизслед.търговско финансови дейности),продукция(изобрет.отчети,ноу-хау,образци),информация(за структората,за доставчици,за финас.състояние,за клиенти).

Обектите и субектите са фактор които определя до каква степен се възприема от частните и държавните ръководители необходимостта от прилагането на сигурността.Според интересите обектите на промиш.шпионаж са производствените структори и информ. в тях(цехове,лаборат.и др.).Продукцията като техничвски обект- в нея се съдържа информация която е обект на разузнаване.

ОБекти носители на фирм тайна Хора понякога се проявяват не само като обекти ,аи като субекти с злонамерени помисли.Документи-поради информ. в тях това ги прави обекти на престъп.посегателства.в зависимост от направлен. Са орг.разпредел.планови ,статистически,счетоводни справочно амалитични,научни.Публикации-разузнавачите под прикритието на дипломати,журналисти са занимават със сабиране и анализ на информ.като по този начин добиват 90% от необходимата информ.,а другите 10% ги добиват със разузн. Техника.Технически носители-съврем. Технолог са ги направили с мн.малки размери.магнитни, микрослушалки, филмофи носители и т.н.Технически средства-много са удобни и за употреба и за манипулация(тел.мрежи идр.)Те са важен обект за разузнаване.Продукция- носи много информация и често оригинал. продукция бива фалшифицирана.Матеряли и отпадъци-носят много важна информация .Перспективни цели:

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba