Структора и управление  на Фирмената Сигурност

-Структора: строеж на вътрешната организ.,които се явява като единството на взаимн. връзки м/у елементите в него.При защитата най-важно е определ. на връзк. м/у звен. вътре и извън тях.Структората на пазара е съотношението м/у особенностите на даден пазар,намиращи характерните особенности на конкуренцията на дадения пазар.Модел на структора на ФС:1.Физическа охрана:въоръж. И не въор.,пропускателен режим и мтн.,2.Ситуационна(против.бедствия.),3.Информационно кадрова(изуч.разраб.проучвателно аналитична отчети идр.),4.Противодействие(защита и разузн.разузнаване всичко за него),5.Административно-техническа(касае пряко фирм.таина, сервиз и подръжк. транспорт,).

Физическа защита: -престъп. Посегат.-бедств.авар.катаст.Тя трябв. Да отг. На сл.изискв.-да е планова,да защит. Непрекъсн. Защита,да има центализ.ръковд./целенасочена спямо пазара/комплекстна/техн.обурудв./надеждна/

Информационна защита:интерес към специфична стока ( носеща информ.на конкуренцията),възможно е да се подмени ценна информация(с дезинформ.) в данните на фирмата –получ инфо.която ще отслаби фирмата,-внасяне на изменение в информ,-ползване на техника за шпионаж,служители,проникване в помещения.Структори на инф. Защита са 1. Сектор информ-аналит. И кадрови а)секция –инфа.анал, и план –звено-инфо и анал –звено проучв –звено.правно. осигур.б)цекц.кадрови потенц.-звено трудови ресурси,звено личен състав. 2.Сектор Противодействие а)секц.вътр. Сиг.-звено инфо.сиг.,криптография б)Секция разузнаване –звено фирми,лица

3.Сектор административно технически а)Секция админис.-звено деловодство,архив б)Секция техника –звено спец.системи,ремонт и подръжка,транспорт

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba