Специфични характеристики на международната бизнес среда в сравнителен план с националното маркетинг обкръжение на фирмата

За да се ориентира правилно в съвременната конкурентна среда, една компания трябва да познава и вярно да оценява действието на различните конкурентни фактори на съответните равнища – продукт, компания, отрасъл, национална икономика. Конкурентоспособността се появява на различни равнища, имащи отношение към дадената компания. Това позволява да се определи конкурентоспособността на продукта, на компанията, на отрасъла и на националната икономика, която е пътят за развитието на международната конкурентоспособност на принадлежащите й компании. На основата на влиянието на конкурентния фактор върху живота на всяка компания, се открояват специфичните характеристики на международното конкурентно маркетинг обкръжение. Особено значение придобиват качеството, конкурентните цени и модификацията на продуктите като фактори в процеса на вземане на решения в сферата на международния маркетинг.

Голямо значение днес се отдава на управлението на тоталното качество, като решаващ критерий за успех на международния пазар. Дефинирането на качеството означава, че маркетологът следва да наблюдава променящите се изисквания на потребителя, както и конкурентното предлагане и да нагажда предлагането на продуктите към изискванията им. В този смисъл се разграничават целево качество и възприемано качество.

Целевото качество следва да съответства на предварително предписаните норми и стандарти, определящи характеристиката на продукта.

Възприеманото качество е това, което потребителят очаква да получи, и което задоволява конкретна потребност на клиента.

Специфична характеристика на международната бизнес среда е нарастващото значение на гъвкавото ценообразуване. С изострянето на глобалната конкуренция се стесняват границите на печалбата, което принуждава производителите да поддържат себестойността на продуктите на равнище, позволяващо трайна конкурентоспособност. Това стимулира интернационализацията на фирмената дейност.

В условията на международната бизнес среда значение придобива тенденцията на фирмено обединяване като начин за повишаване на конкурентните възможности. В тази насока внимание заслужават стратегическите международни съюзи. Те показват гъвкавост в зависимост от целите на участващите и промяната в условията на функционирането им. Стратегическите международни съюзи могат да бъдат повече или по-малко трайни, да преследват сложни или конкретни цели, да прекратяват дейността си или да доведат до сливане, или поглъщане на участващи компании. Изграждането и функционирането на стратегическите международни съюзи между крупни и конкурентноспособни фирми утвърждава техните доминиращи позиции в условията на международната бизнес среда и стимулира по нататъшната глобализация на фирмената дейност.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba