Реалността на матурите в цифри

Така наречените матури в България са държавни зрелостни изпити, които се полагат от учениците, завършващи дванадесети клас, за придобиване на средно образование. От 2008 година насам се провеждат задължително матура по български език и литература матура по избираем предмет. Предметите, от които могат да си избират зрелостниците за втората матура са:

 • Математика
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Биология и здравно образование
 • Физика и астрономия
 • Философски цикъл, включващ Психология и логика, Етика и право, Философия и Свят и личност
 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Руски език
 • Испански език

Тенденцията през годините е категорична - резултатите, показани на матурите, плавно се изменят и то в низходяща позиция. През годините съдържанието на изпитния вариант се променя и според Министерството на образованието това е водещ фактор за по - слабите резултати, които се наблюдават.

А ето и така чаканите цифри, изведени от матурите през 2012 година.

Учениците, които са се явили на задължителната матура по български език и литература, са 60791. На втората матура броят на зрелостниците е 62040. Скалата за оценяване също трябва да се спомене - общият брой точки за всяка една матура е 100. За да знае, че матурата е взета, ученикът трябва да събере най - малко 23 точки, които да му донесат най - ниският положителен резултат - тройката. За тези, които се интересуват за най - високата оценка, ще кажем, че тя е в диапазона от 95 до 100 точки (пълна шестица).

Резултатите от матурите са поднесени от Евгения Костадинова - началник на дирекция "Образователни програми и образователно съдържание" в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).

Най - висок среден успех на матурата по български език и литература е постигнат в Американския колеж в София - 5,70. На второ място по успех се нарежда 91-ва Немска езикова гимназия в София с успех н матурата по БЕЛ 5,67. Третото място е за Езиковата гимназия в Пловдив - среден успех 5,62. 5,61 пък е среден успех, който са дали учениците от 164-та гимназия с преподаване на испански език в София. Класацията допълват още Първа английска гимназия, София (5,54); Класическа гимназия "К.-К. Философ", София (5,54); НУККЛИИЕК, София (5,51); ГПАЕ "Гео Милев", Бургас (5,49); ЧПГ "АК - Аркус", Велико Търново (5.49); Първа езикова гимназия, Варна (5.48); 73-то СОУ, София (5.47) и ГПЧЕ "Христо Ботев", Кърджали (5.46).

Както би следвало трябва да има и класация, която да отразява най - лошите резултати на матурите през изминалата 2012 година. В негативната класация за най - лош среден успех по български език и литература, на първо място е ПГССХВТ "Ангел Кънчев" в Разград - 2,94. Другият първенец е ПГСС "Св. Климент Охридски" в Кюстендил - 2,64.

Статистиката сочи, че както и преди, най - високи резултати са постигната в профилираните гимназии. За тях се знае, че през 2012 година са получили средно по 5,08 на задължителната матура по български език и литература и 5,80 на матурата по избор. Училищата за изкуство пък са получили оценки от 4,52 и 4,53, респективно по български език и литература и на избираемата. От всички училища в страната с най - ниски успехи са зрелостниците от професионалните гимназии, тъй като те са получили средно 3,86 по БЕЛ и 4,15 на втората матура.

Важно е да се отбележи, че по градове на първо място о успехи е София, следвана от Кърджали. На последните две места са ученици от Разград и Търговище. И въпреки най - слабите си резултати като градове за 2012 година, в индивидуален план се наблюдава все пак завишаване на успеха от матурите в Разград и Търговище в сравнение с предходната 2011 година.

Като оценки резултатите са следните:

От всички зрелостни изпити, и по двете матури, максималният брой от 100 точки е постигнат от 88 ученици в страната. Важно уточнение е, че само една от тези 88 „пълни шестици” е получена по български език и литература. Другата крайност - 0 точки на матурата, са дали 45 ученици, като 35 от тези 0 точки са получени по български език и литература.

5038 е броят на учениците, които са с две отлични оценки на изпитите. Тези с 0 точки и на двата изпита са двама. Зрелостниците, които са получили по две слаби оценки са 1446 от общия брой явили се.

По различните предмети се наблюдава различно изменение на резултатите в сравнение с миналата 2011 година. Предметите, по които се наблюдава повишен успех, са биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език и физика и астрономия. Според експертите завишените успехи по тези дисциплини са добре дошли за страната ни, тъй като се наблюдава тенденция на намаляване на завършилите висшисти по тях. В сравнение с резултатите по английски език, тези по другите чужди езици са по - ниски от 2011 година. Наред с тях по - ниски резултати са получени и по математика, български език и литература и история и цивилизация.

По мнение на комисията, която проверява изпитите, резултатите по български език и литература са по - лоши от предходните, защото вариантът на изпита за 2012 година е променен, а много ученици даже и не са знаели за това. Броят на учениците, писали по 41 въпрос интерпретативно съчинение или есе, сравнително се е запазил непроменен. 30% от всички 60791, явили се на матурата по български език и литература, не са писали тема, а останалите 70%, писали по 41 въпрос, са разпределени по равно между съчинението и есето.

Що се отнася до средната оценка на випуска по основния и задължителен за всички първи изпитен предмет – български език и литература, тя е 4.18. За сравнение през 2011 г. е била 4.49, през 2010-а и 2009-а – 4.29, а през 2008-а – 4.41.

Двойките по предмета през годините също са доста различни. През 2012 средният процент е 5.49%, през 2011 г. е бил 3.76%, през 2011 – 3.75%, през 2010 г. – 4.79%, през 2009 г. - 4.88%, а през 2008 г. – отново 3.75%.

От всички предмети, по които се е провела матура, се вижда че броят на двойките е най- голям по география и икономика - 17,32%. По философския цикъл процентът е 14,85, а по история и цивилизация е 13,56.

Драстично намаляват и шестиците в периода от 2008 до 2012 година. Едва 181са получени на последната проведена матура през 2012 година, през 2011 г. са били над шест пъти по - високи - 1090, през 2010-а – 701, през 2009 г. – 931, а през 2008 г. – 891.

Специалистите са дали мнение и по въпроса „Кои са по - добри - момичетата или момчетата?” Резултатите показват, че почти по всички предмети момичетата са се справили по - добре от момчетата.

Така синтезирани, резултатите от матурите не ни дават конкретна представа за това колко знае и може един ученик. Гаранция е обаче, че една голяма част от зрелостниците е съвестна и знае много добре какво означават тези резултати. Наблюдаваната тенденция през годините за понижаване на резултатите е временна и всяко едно дете трябва да вярва, че това рано или късно ще се промени към по - добро, защото то самото не може да пропусне възможността да се образова и да бъде един ден достоен гражданин на своята държава. За това обаче е необходимо да си стабилен в прехода от дете към възрастен. Първото предизвикателство пред теб, дете, е именно стремежът да получиш образование. И тези сили, които влагаш, за да го постигнеш, ще те възнаградят. А на теб не ти остава друго освен да бъдеш щастлив от това.

Публикувана в матура
FaLang translation system by Faboba