Петък, 29 Март 2013 10:35

Матурата по чужд език

Матурата по чужд език

Чуждият език е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Чуждите езици, измежду които могат да избират зрелостниците, са Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език и Френски език. Учебното съдържание на матурите е следното: Човек и общество - семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.; Аз и другите - приятели, социални контакти, средства за комуникация; България и светът - основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция. Матурите по шестте езика са структурирани по един и същ начин, от четири части. Всяка от тях започва с текст със слушане и разбиране. Към тази част има 15 задачи, на които трябва да се посочи един от четири възможни отговора. Втората част се състои от текст с четене и разбиране. За тази част има също 15 тестови въпроса, с посочване на един верен отговор. Третата част е свързана с езикови задачи, обхващащи граматиката и лексиката на всеки един от езиците. Тук има 30 въпроса, които включват тестова част и посочване на свободен отговор. Четвъртата и последна част е свързана с писането на текст, който се базира на една от посочени две теми. Първата, втората и третата част носят общо 70 точки, от което следва, че писменият текст носи още 30 точки. Така общият сбор от всички четири части става 100.

Публикувана в матура
FaLang translation system by Faboba