Понеделник, 01 Април 2013 20:10

Как се пише АВТОБИОГРАФИЯ

Структура и съдържание на

АВТОБИОГРАФИЯ

(ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ)

 

CVКак се пише Автобиография

 

Автобиографията включва следните раздели:

 • Данни за контакт.
 • Образование – придобити степени: подреждат се хронологически от последната към първата.

NB: Допустимо е да се изброят основните дисциплини, през които е преминала съответната образователна степен. Ако някои от дисциплините имат специфично и важно значение за позицията, за която се кандидатства, то те задължително се описват с по-големи подробности: часове за аудиторна заетост, извънаудиторна заетост, академични кредити, постигнати резултати/оценки и пр.

 • Професионален опит (Професионално развитие).

NB: Описанието на всяка заемана позиция обхваща: името на работодателя, локация, дати на работа, наименование на заеманата позиция, кратко описание на позицията и ниво на отговорност.

 • Професионални интереси/дейности/членство в професионални асоциации.
 • Познаване на езици.
 • Лична информация: споделяне на хобита, спортни и странични дейности.

NB: Дали да се включи тази информация в автобиографията или не, зависи от мястото, с което се разполага, от връзката й с кариерните цели и персоналните предпочитания.

 • Препоръки – изброяват се!

 

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

 • Информацията, съдържаща се в автобиографията, трябва да е поднесена във възможно най-ясен и разбираем вид.
 • Желателно е да се използват ключови думи.
 • Желателно е да НЕ се използват абревиатури и съкращения, освен ако не са общоприети.
 • Да се акцентира върху личните постижения.
 • Да се оставят достатъчно бели пространства и празни редове между и около абзаците.
 • Желателно е да се подчертават и удебеляват ключовите заглавия, подзаглавия или определени думи без да се прекалява!
 • Да се избягва поставянето на фонове!
 • Желателно е накрая да се направи повторен прочит на текста с цел отстраняването на правописни, стилистични и граматически грешки.
 • Добрият външен вид на документа е задължителен! Това ще повлияе върху шансовете за постигне на основната цел – покана за интервю.

 

 

Europass CV

През последните години Европейската комисия усилено налага т.нар. европейски формат на автобиография, който с течение на времето еволюира до инициативата „Europass”. Днес използването на този комплект документи е изискуем стандарт.

„Europass” е комплект от документи, предназначени да облекчат мобилността на хората в рамките на ЕС.

Комплектът включва:

 • Europass CV,
 • Europass езиков паспорт,
 • Europass мобилност,
 • Europass приложение към сертификата,
 • Europass приложение към дипломата.

По-подробно за тях на страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси:

http://hrdc.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0155&g=.

Оттам могат да бъдат свободно изтеглени формулярите на всичките официални езици в ЕС, както и да се създават и обновяват on-line съответните документи.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba