Mytio

Mytio

Разпоредбата на чл.32, ал.1 предвижда, че малолетно лице (МЛ) е това, к. не е навършило 14 год. въз-ст и то въобще не е НОЛ.
Неотговорността на МЛ по Н закон е абсолютна. НК приема, че те не са достигнали онзи минимум на физическа, психична и социална зрелост, к. позволява да се използва Н репресия с/о тях, дори и ког. са извършили деяния с най-висока степен на общ. опасност.
Така се установява необорима презумпция за това, че МЛ не могат да разбират свойството и значението на своите постъпки и да ги ръководят. Малолетието се преценява към момента на извършване на деянието, като единствен критерий е въз-та.
Чл.78 предвижда, че НЛ може да бъде освободено от отговорност, като му се наложи съответна възпитателна мярка при условията на чл.61 НК. Ал.1 предвижда, че “прокурорът може да реши да не образува или да прекрати образуваното предварително производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден”.
При освобождаване на НЛ от НО  последната винаги се заменя с настаняване във възпитателно у-ще интернат или с др. подходяща възпитателна мярка по ЗБППМН.
Освобождаването от отговорност на НЛ на основание чл.61, ал.1 може да стане само при предвидените в тази норма предпоставки:1.Тази разпоредба е приложима само ког. деянието не представлява голяма общ. опасност.
2.Второто условие е деянието да е извършено поради увлечение или лекомислие.
Увлечението е интензивно проявено неосъзнато  смътно стремление, к. не е насочено  към определен обект и не е свързано с ясна представа за целта. То засяга волевите способности на дееца и се отразява в/у възможността му да ръководи постъпките си.
Лекомислието е недообмисляне на конкретна постъпка.

Неделя, 23 Април 2017 20:54

ПОРТМОНЕ WI FI за РАДИОСТАНЦИЯ

ПОРТМОНЕ WI FI  за РАДИОСТАНЦИЯ+ усилвател+ 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно + 1година пълна гаранция

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 89лв. Само огърлица цена: 79лв

Неделя, 23 Април 2017 20:47

ОГЪРЛИЦА WI FI за РАДИОСТАНЦИЯ

ОГЪРЛИЦА WI FI  за РАДИОСТАНЦИЯ+ усилвател+ 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно + 1година пълна гаранция

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 89лв. Само огърлица цена: 79лв

Неделя, 23 Април 2017 20:39

ОГЪРЛИЦА WI FI + 20 броя батерии 9v

ОГЪРЛИЦА WI FI + усилвател+ 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно + 20 броя батерии 9v + 1година пълна гаранция

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 54лв. Само огърлица цена: 34лв

ОГЪРЛИЦА WI FI черна на цвят+ усилвател+LONG LIVE BATTERY+ 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно + 1година пълна гаранция

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 94лв. Само огърлица цена: 84лв

ОГЪРЛИЦА WI FI + усилвател+ LONG LIVE BATTERY + 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно + 1година пълна гаранция

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 94лв. Само огърлица цена: 84лв

Неделя, 23 Април 2017 20:18

ОГЪРЛИЦА WI FI

ОГЪРЛИЦА WI FI + усилвател+ 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно + 1година пълна гаранция +вградена презареждаема микро батерия

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 64лв. Само панделка цена: 54лв

Неделя, 23 Април 2017 19:58

ОГЪРЛИЦА WI FI черна

ОГЪРЛИЦА WI FI  черна на цвят+ усилвател+ 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно + 1година пълна гаранция +вградена презареждаема микро батерия

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 64лв. Само панделка цена: 54лв

Неделя, 23 Април 2017 19:29

BLUETOOTH Часовник

BLUETOOTH Часовник + -усилвател+ 3-магнитни микро слушалки Loud Sound+ USB + зарядно +вградена презареждаема микро батерия+ 1година пълна гаранция

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ готов за употреба: цена 113лв. Само часовник цена:98лв

Страница 1 от 36
FaLang translation system by Faboba